Bijna geen inspraak bij herontwikkeling studentencomplex Van Hasseltlaan

Het studentencomplex aan de Van Hasseltlaan stamt uit 1974 en is dus vijftig jaar oud. Daarmee is het toe aan het nodige onderhoud. Studenten-woningbouwcorporatie DUWO wil echter niet alleen renoveren. Zij zijn bezig met “sloop en nieuwbouw, met extra toe te voegen studentenwoningen.” Een groep omwonenden ziet dit niet zitten. Wat deze groep al helemaal de kast op jaagt is dat “de gemeente zelf de omwonenden als belanghebbenden buiten spel heeft gezet.”
Studentencomplex aan Van Hasseltlaan | foto: Google Maps

Zo schrijft de groep van initiatiefnemers van de ‘bewonersparticipatie Verzetstrijdersbuurt' in een brief aan wethouder Karin Schrederhof. In deze brief beschrijven zij hoe bewoners tot nu toe betrokken zijn bij de herontwikkeling: “Op woensdag 29 oktober was er een voorlichtingsavond.” Tijdens die avond presenteerde DUWO een ‘Voorlopig Ontwerp’. Over deze avond concluderen de schrijvers van de brief: “Terecht noemde DUWO deze avond zelf een bewonersavond, want van participatie, c.q. actieve deelname aan de planvorming, was geen sprake.”

500 nieuwe kamers
De inhoud van de door DUWO gepresenteerde plannen is ook niet mals. De omwonenden schrijven: “Wij begrijpen dat de aanvulling van 3500 extra studenteneenheden op de bestaande voorraad in de stad nogal een opgave is. Om hiervan 500 eenheden aan de toch al omvangrijke hoeveelheid van ca. 700 eenheden aan de Van Hasseltlaan toe te voegen staat haaks op de ambitie zoals verwoord in de woonvisie.” Vijfhonderd nieuwe studentenkamers aan de Van Hasseltlaan ziet deze groep bewoners van de Verzetstrijdersbuurt dan ook niet zitten.

Volgens deze bewoners komt er na de genoemde avond ook geen verdere mogelijkheid tot het doen van inspraak: “Vervolgstappen in het participatietraject zijn niet nader door DUWO aangegeven.” De bewoners zien dit echter niet alleen als falen van DUWO. Ook de gemeente schiet naar hun idee tekort. Deze heeft volgens de Omgevingswet de verantwoordelijkheid om als gemeente het participatietraject over te nemen, wanneer een ‘initiatiefnemer’, in dit geval DUWO, hierin tekortschiet.

Gemeente
De omwonenden zijn dan ook niet blij met de gemeente. Zij schrijven: “In de nota’s over participatie verwoordt de gemeente de ambitie om belanghebbenden al vroeg in het proces te betrekken. In die geest heeft de gemeente ons inziens echter niet gehandeld.” Zij stellen de gemeente daarom ervoor verantwoordelijk dat “wij als buurtbewoners bij voorbaat door de gemeente op achterstand zijn gezet.”


Lees hier de brief.