Twee van de drie meest vervuilde natuurgebieden liggen in Delfland

De kwaliteit van het water in natuurgebieden in Hoogheemraadschap Delfland staat er al langer niet goed voor. Ook Onderzoek van het Centrum Milieukunde van de Rijksuniversiteit bevestigt nu dat het slecht gesteld is in ons gebied. Er zijn 153 natuurgebieden verspreid over het land onderzocht. Twee van de drie meest vervuilde natuurgebieden liggen in het waterschap van Delfland. 

In het onderzoek ‘Hoe giftige bestrijdingsmiddelen onze natuur bedreigen’ maken de onderzoekers gebruik van meetgegevens uit de jaren tussen 2014 en 2021 om te bepalen in welke Nederlandse wateren de meeste bestrijdingsmiddelen zitten. Uit dit onderzoek blijkt dat wateren in Zuid-Holland er niet goed voor staan. Opvallend hierin is dat twee natuurgebieden uit Delfland, Het Kraaiennest in De Lier en de Broekpolder in Vlaardingen, bij de slechtste drie horen. 

Maatregelen
Beschuldigende vingers gaan al gauw naar de glastuinbouw, die alomtegenwoordig is in het Westland. In het coalitieakkoord van het hoogheemraadschap uit 2023 staat dat deze industrie meer gecontroleerd moet worden. Op basis van het onderzoek geeft Natuur en Milieu verdere beleidsaanbevelingen. Eén van deze aanbevelingen is een ‘toxiciteitbelasting’, die ervoor bedoeld is om te zorgen dat grotere vervuilers meer betalen. Daardoor wordt het minder aantrekkelijk om zware pesticiden te gebruiken. Ook beveelt Natuur en Milieu het aan om bestrijdingsmiddelen waarin zogenaamde T12-stoffen zitten van de markt te halen, omdat deze zorgen voor de grootste milieudruk.

T12-stoffen zijn stoffen die onderdeel uitmaken van 'the toxic 12'. Deze stoffen worden gezien als de werkzame stoffen in pesticiden met de meest schadelijke gevolgen voor het milieu. Deze T12-stoffen maken onderdeel uit van de CfS, de Candidates for Substitution, wat inhoudt dat de Europese Commisie eist dat er wordt gezocht naar alternatieven voor deze stoffen.