TU Delft gaat Nederlands Forensisch Instituut helpen innoveren

NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, krijgt hulp van de Technische Universiteit van Delft. Samen hebben ze een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend. In kader van dit samenwerkingsverband gaan de TU en het NFI samen (forensische) onderzoeken uitvoeren.

Directeur wetenschap en technologie van het NFI, Annemieke de Vries, stelt dat het essentieel is dat de onderzoekstechnieken die het NFI gebruikt 'state-of-the-art' moeten zijn omdat de ontwikkelingen in de forensische wereld heel snel gaan.

Geweldsincident
‘’Kijk bijvoorbeeld naar de toegenomen digitalisering en nieuwe technieken om informatie te versleutelen. Om klaar te staan voor de forensische vraag van morgen moeten we continu investeren en vernieuwen. Voor het NFI is de TU Delft een belangrijke partner, omdat in het forensisch onderzoek (nieuwe) technologie een belangrijke rol speelt,’’ aldus De Vries in een persbericht van de TU.

Negen burenruzies en vierentwintig meldingen van geluidsoverlast in drie dagen: dit gebeurde er afgelopen weekend in Delft >

Professor Aukje Hassoldt, decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management aan de TU sluit zich aan bij de woorden van De Vries. Hassoldt: “Doordat wij als twee kennisinstellingen onze krachten bundelen zijn we in staat om sneller en degelijker nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovaties te realiseren. Ook kunnen we gezamenlijk de banden met belangrijke partners als OM en Politie verstevigen.”

Het NFI en de TU hebben al eerder samengewerkt op het gebied van forensisch wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld met het project Icarus, waarin ze proberen te reconstrueren wat er gebeurd bij een val- of geweldsincident aan de hand van biomechanische mensmodellen.

Overlijdenstijdstip
Maar ook hebben ze gezamenlijk gekeken of er mogelijkheden zijn om scenario’s op een plaats delict te testen. ‘’Het is van groot belang voor de opsporing dat dit snel inzichtelijk wordt gemaakt om de juiste keuzes te kunnen maken in een onderzoek,’’ aldus de TU.

Het gebruik van biomechanische mensmodellen wordt al toegepast in de auto-industrie, maar ze zijn met het Icarus-project dus nu ook aan het testten voor forensische reconstructie op plaats delicten. Maar ook in het project Formobile werken de TU en het NFI samen.

 

IVN Delft organiseert een lente-excursie in de Delftse natuur, maar ook in je eigen achtertuin >

In dit project werken de universiteit en het instituut aan tools om zo snel mogelijk zoveel mogelijk bruikbare data uit telefoons te halen, door bijvoorbeeld methoden te ontwikkelen om versleutelde data te ont-sleutelen. En in project Therminus onderzoeken de wetenschappers van de TU en het NFI of er een nog beter model ontwikkeld kan worden dat het overlijdenstijdstip nog nauwkeuriger kan vaststellen.

OM
In het nieuwe samenwerkingsverband gaan de twee gezamenlijk nieuwe onderzoeksgebieden verkennen op terreinen zoals Data Science en Artificial Intelligence. ‘’En er wordt gekeken hoe scenario’s beter gevisualiseerd kunnen worden en daarnaast natuurlijk ander fysisch, chemisch, mechanisch en biomechanisch onderzoek,’’ aldus de TU.

Met het tekenen van het ‘Memorandum of Understanding’ werd het strategisch versterken en uitbreiden van de samenwerking tussen de twee organisaties officieel vastgelegd: “Zo kan het NFI studenten een stageplek bieden, wij kunnen NFI-ers colleges laten geven en we willen medewerkers eens bij elkaar in de ‘onderzoekkeuken’ laten meekijken,” aldus Hassoldt.


Heeft Delft straks de meest gewipte tegels van Nederland? >

Daarnaast werken NFI en de TU ook samen met de OM, de politie en andere universiteiten in binnen en buitenland. Op deze manier gelooft De Vries van het NFI dat ze de forensische praktijk kunnen innoveren.