Tennisvereniging Tanthof blikt terug en vooruit in jubileumjaar

Tennisvereniging Tanthof viert dit jaar haar 35-jarig jubileum. Een heuglijk feit dat gedurende het jaar opgeluisterd wordt met allerlei activiteiten, zoals een visdag, een padel-workshop, een pubquiz en een feestavond. Tijd voor een terug en –vooruitblik en een karakterschets. Sportverslaggever Fonz Olsthoorn sprak met prominente leden.

Overzicht tennispark | Fonz Olsthoorn
Lustra heeft Greta Hesseling al voldoende meegemaakt. Zij is al 25 jaar voorzitter van de toernooicommissie, die elk jaar het Open toernooi organiseert. “Ons toernooi is ontstaan bij het eerste lustrum en vindt altijd plaats in week 26. Er zijn natuurlijk punten te verdienen voor de deelnemers, maar het belangrijkste is toch dat men naar ons toernooi komt, omdat het hier allemaal in een ontspannen en gezellige sfeer verloopt. 

 

Poules 
Er wordt de laatste 10 jaar gespeeld in poules, zodat iedereen minimaal twee wedstrijden speelt. Het aantal inschrijvingen ligt nu rond de 100. Vóór de Corona-uitbraak wisselde het aantal inschrijvingen per jaar nogal, het jaar na de lockdowns was er een piek met maar liefst 140 tennisliefhebbers. Grof geschat bestaat de deelnemerslijst meestal uit 1/3 deel eigen leden. De rest komt van buitenaf. Ja, we weten dat het samenvalt met het EK voetbal, maar we proberen zo veel mogelijk om de wedstrijden van Oranje heen te plannen. Bovendien kan het voetbal natuurlijk ook gevolgd worden op het scherm in het clubhuis en zijn we behoorlijk flexibel in verschuivingen. Het enige wat tegen kan zitten is het weer, maar de ervaring leert dat die omstandigheden tijdens ons toernooi altijd wel goed zijn. Wat ik wel nog wil vermelden is, dat we het als toernooicommissie niet alleen doen. Veel leden zijn betrokken en dragen hun steentje bij in de vorm van bijvoorbeeld bar- en keukendiensten en onderhoud. Dat maakt het ook zo leuk om te doen.” 
Greta Hesseling | Foto: Fonz Olsthoorn
Karakterschets 
Walter Knulst, lid sinds 2012 en huidig voorzitter van TV Tanthof,  geeft een karakterschets van de vereniging, blikt terug en kijkt vooruit. “TV Tanthof heeft de functie van een buurtvereniging voor jong en oud, waar tennisplezier voorop staat. 
Door de vele jonge gezinnen in de wijk groeide de vereniging aanvankelijk explosief tot wel 600 leden, waardoor een wachtlijst noodzakelijk werd. Inmiddels ligt dit aantal op 300 leden, waarvan 80 jeugd. Vanaf het begin wordt er op kunstgras gespeeld, eerst nog geheel groen, maar tegenwoordig in de combi oranje/groen. Een groot voordeel is dat de banen vrijwel altijd bespeelbaar zijn en ze goed onderhouden worden door een groep vrijwilligers. In de loop van de tijd zijn er wel wat uitdagingen geweest, zoals in de beginjaren het managen van het grote ledenaantal wat betreft baanbezetting en deelname aan de competitie. En meer recent waren de corona-lockdowns en hoge energiekosten natuurlijk hoofdpijndossiers. 

 

Het eerste hebben we opgelost door na de beperkingen veel activiteiten te organiseren om het clubgevoel te herstellen, het tweede door te investeren in zonnepanelen, waardoor net zoveel energie opgewekt wordt, als we gebruiken. De grootste uitdaging voor de toekomst is door promotie-acties zoveel mogelijk leden te werven en huidige leden te enthousiasmeren om vrijwilligerswerk te doen, zodat deze gezellige vereniging nog lang kan blijven voortbestaan en we nog vele jubilea kunnen vieren.” 
Jos Straathof | Foto: Fonz Olsthoorn
Saamhorigheid 
Jos Straathof is lid van het eerste uur en herinnert zich de oprichting van de vereniging nog goed. “Via de media werd bekend dat er in Tanthof bij voldoende inschrijvingen (á 50 gulden) een tennisvereniging opgericht zou worden. Dat streefgetal werd snel gehaald en er kwam zelfs een wachtlijst. De banen werden aangelegd en verder stond er in het begin alleen nog maar een keet, het clubhuis (geheel uit hout opgetrokken) werd later gebouwd door bouwbedrijf Van het Einde, met hulp van vele vrijwilligers.  De saamhorigheid onder de leden was toen sowieso groot, elke avond werden er leden gebeld om bardienst te draaien -want die verplichting bestond toen nog niet- en mensen bleven tot in de late uurtjes hangen. Het spelplezier is bij deze vereniging toch altijd belangrijker dan de prestaties. 

 

Of ik me nog leuke momenten herinner? Ja, ik heb een keer de finale van het Open toernooi gewonnen van de vader van Robin Haase . En ik zal nooit vergeten dat er lang geleden clubkampioenschappen gehouden werden, waar Martin Stoelinga ook aan deelnam. In die tijd werden er hier nog geen snacks geserveerd, tot grote onvrede van Martin. Binnen een uur stond er een snack-kar op het terrein; had hij even geregeld. 
Al die tijd ben ik lid gebleven van TV Tanthof, niet in de laatste plaats vanwege het sociale aspect. De “derde helft” na een potje tennis met je tennismaten en de gezelligheid, die dat met zich meebrengt, geef je niet zo snel op.” 
 
Ook het traditionele open toernooi ontbreekt in dit lustrumjaar niet op de agenda. Van 24 t/m 30 juni zijn spelers en toeschouwerswelkom op het tennispark aan de straat van Malakka. 

 

Klik hier voor meer informatie.