Tarieven waterschap Delfland komend jaar opnieuw hoger

De belastingtarieven van het waterschap moeten volgens het bestuur komend jaar opnieuw omhoog om alle taken te kunnen uitvoeren.
Hoogheemraadschap Delfland

Delfland heft twee soorten belasting: één voor het droog houden van het gebied, met dijken en pompen, de ander voor de kwaliteit in sloten en vaarten en voor het zuiveren van afvalwater uit onder meer keukens en wc’s dat wordt weggespoeld in het riool. Voor Delft en omringende gemeenten gebeurt die centrale rioolwaterreiniging in de grote zuiveringsinstallatie in Den Hoorn. De nu aangekondigde tariefsverhogingen voor 2024 zijn verhoudingsgewijs het meest nodig voor de bescherming tegen wateroverlast.

Belastingverhoging
Bij elkaar opgeteld komen de twee belastingtarieven voor 2024 erop neer dat de aanslag voor een alleenstaande met een huurwoning omhoog gaat van afgerond ruim 220 naar 239 euro. Voor een huishouden met meer personen in een huurwoning gaat het van 417 naar 451 euro. Een alleenstaande in een koophuis van 250.000 euro krijgt een opgetelde aanslag die stijgt van 281 naar 300 euro (koophuis van 500.000: van 342 naar 360 euro), terwijl een gezin van twee personen of meer met een koophuis van 250.000 euro in plaats van 479 in het nieuwe jaar 512 euro moet afrekenen (zo’n gezin met een koophuis van 500.000 euro: van 540 naar 573 euro).

Kwijtschelding
Voor minimum inkomens is kwijtschelding van deze belastingen mogelijk. Het in Delft gevestigde hoogheemraadschap hanteert daarvoor regels die strenger zijn dan een aantal andere schappen in Nederland doet. Delfland houdt al jaren vast aan de norm dat kwijtschelding alleen mogelijk is als het inkomen niet meer bedraagt dan het bijstandsniveau. Daarbij gelden ook nog overige eisen, zoals een maximum aan spaargeld en de waarde van een auto. Elders in het land wordt soms kwijtschelding verleend tot een inkomen van 120 procent bijstandsniveau. De PvdA-kamerfractie heeft recent gevraagd of dat niet overal zo kan. In haar antwoord liet minister Schouten (CU, armoedebeleid) deze week blijken dat zij dit toch aan de waterschappen zelf wil overlaten.


Klik hier voor de regels omtrent kwijtschelding bij waterschap Delfland.


Klik hier voor een uitgebreidere toelichting te vinden op de nieuwe tarieven van het waterschap.