Stichting Rietveld Theater wil geen uitstel verbouwing

Een besluit over deze verbouwing van het Rietveld Theater lijkt nog ver weg. Burgemeester en wethouders willen wachten tot het ‘Integraal Huisvestingsplan Cultuur’ (IHP) afgerond is. Dit zou betekenen dat een besluit over dit project, dat al sinds 2015 besproken wordt, opnieuw met maanden vertraagd wordt. De stichting achter het theater reageert: "Wij denken dat uitstel van de besluitvorming hieromtrent slechts nadelen oplevert”.
Rietveld Theater

Er liggen verschillende scenario's op tafel voor de verbouwing van het Rietveld Theater. Zo is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid af te zien van verbouwing. Ook de mogelijkheid van een ‘minimale verbouwing’ werd onderzocht. Dit soort scenario’s bleken niet geschikt, omdat het in dergelijke varianten niet mogelijk is het gewenste podiumkunsten aanbod op peil te houden. Hierdoor blijven er feitelijk twee mogelijkheden over: ten eerste een volledige verbouwing, waar een behoorlijke investering vanuit de gemeente voor nodig is. Ten tweede, afzien van verdere verbouwing, wat zonde zou zijn van al gedane investeringen. Het college wil het besluit tussen deze mogelijkheden uitstellen tot het einde van dit jaar. Een gemeentecommissie vergadert 23 mei over de toekomst van het Rietveld Theater.

IHP
De gemeente wil uitstellen, omdat het IHP er eind dit jaar moet zijn. Over het IHP schrijven de bewindvoerders: “Dit is een samenhangend document voor de culturele investeringen in de stad”. Het idee is dat er afgewacht wordt met een besluit, zodat de waarde van geld uitgeven aan het Rietveld Theater afgewogen wordt tegen andere culturele investeringen in de stad. De Stichting Rietveld Theater reageert: “We snappen de wens om een integrale huisvestingsvisie cultuur te ontwikkelen. Maar we zien op voorhand niet hoe dat het besluit over de eenmalige investering in het Rietveld Theater zou kunnen veranderen.” Dat schrijft de stichting in een brief aan de gemeente.

Het huidige pand is volgens de stichting de enige geschikte plek voor hun theater. Ook wordt de benodigde investering volgens hen niet kleiner door te wachten. Deze organisatie stelt dan ook: “Als we het erover eens zijn dat Delft een huis voor de podiumkunsten nodig heeft, dan wil je de periode waarin het dat ontbeert zo kort mogelijk houden.” En dat deze voorziening nodig is, dat beaamt de gemeente: “Om als stad aantrekkelijk te zijn voor bewoners en bezoekers heeft de gemeente een passend cultureel voorzieningenniveau nodig. Het Rietveld Theater speelt hierin een belangrijke rol.”

Zaal van het Rietveld

Lange geschiedenis 
In september 2011 opent het pand op Rietveld 49 zijn deuren onder de naam ‘Rietveld Theater’. Al snel wordt duidelijk dat er een ingrijpende verbouwing nodig is om het pand geschikt te maken voor de ambities wat betreft podiumkunsten. Volgens de stichting kwam de gemeente in juni 2015 met de vraag ‘of we het pand willen kopen’. De stichting gaat naar eigen zeggen direct aan de slag met plannen voor koop en verbouwing. In 2016 doet de stichting een bod op het pand, maar dit wordt afgewezen. In 2018 laat het college weten af te zien van verkoop.

Hiermee was de noodzaak tot verbouwing echter niet weg. Vanuit de gemeente wordt, volgens de stichting, maar liefst drie keer een projectleider aangesteld. Twee hiervan werden extern ingehuurd. De laatste hiervan had de opdracht onderzoek te doen naar goedkopere scenario’s. Conclusie is echter dat een volledige en daarmee dure verbouwing nodig is, omdat het anders geen zin heeft om de doelen voor de podiumkunst te behalen. Hiermee is de situatie dat het theater na tien jaar discussie nog steeds geen zekerheid heeft over de verbouwing. Ondertussen zorgt onder meer inflatie ervoor dat de kosten alleen maar hoger zijn geworden.

HAL015
Eind 2022 had de verbouwing moeten beginnen. Daarom heeft de stichting tijdelijk zijn intrek genomen in HAL015, aan de Schieweg. Hierover schrijft de stichting dat  ‘slechts een beperkt deel van de voorstellingen een plek kan krijgen’. Ondertussen begon de verbouwing niet als gepland. Besluit over de verbouwing laat nu, mei 2024 nog steeds op zich wachten. En het is dus de vraag of er binnenkort uitsluitsel gegeven wordt.