Eerstejaars studenten betalen de helft van de helft: 542 euro

Studenten in de collegezaal - foto - Mikael Kristenson

Wie komend academisch jaar voor het eerst gaat studeren, hoeft maar 542 euro collegegeld te betalen. Dat studenten komend studiejaar maar de helft van het collegegeld hoeven te betalen, was al duidelijk. Maar nieuw is het feit dat eerstejaars daar nu ook van meeprofiteren. Zij betalen voor het studiejaar 2021/2022 nu slechts 542 euro.

Dat is te lezen in het Q&A-document dat de overheid maandag publiceerde en dat ingaat op de collegegeldkorting die voor volgend jaar is toegezegd. Om studenten tegemoet te komen voor de gevolgen van de coronacrisis is het wettelijke tarief voor volgend jaar gehalveerd naar 1084 euro. Voor studenten die standaard al korting krijgen op het wettelijke tarief, zoals eerstejaars is dat een extra meevaller. In eerste instantie was het onduidelijk of zij nog een extra verlaging zouden krijgen, maar dat blijkt nu wel het geval te zijn. Zij betalen komend jaar de helft van de helft.

Dit al gelezen?: Student in financiële nood kan niet naar voedselbank, vraag naar boodschappenkaarten neemt toe >

Eenmalig
Met de uitwerking van deze maatregel is tussen de 85 en 100 miljoen euro gemoeid, afhankelijk van het aantal eerstejaars. Afgelopen jaar begonnen er 65 duizend eerstejaars aan de universiteiten en 119 duizend eerstejaars aan de hogescholen, maar dat waren er uitzonderlijk veel. De verlaging van het collegegeld is eenmalig: alleen in studiejaar 2021/2022 krijgen studenten dit lage tarief.