Ronald Hanson van de TU Delft wint Physicaprijs 2022 voor zijn veelbelovende werk

De Phyiscaprijs van 2022 wordt dit jaar toegekend aan Ronald Hanson. Hanson is professor in quantumcomputing en quantuminternet aan de TU Delft en groepsleider bij QuTech.


In 1986 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan iemand die excellent natuurkundig onderzoek gedaan heeft, bijgedragen heeft aan de versterking van de beoefening van natuurkunde in Nederland.


Verstrengelen
Daarnaast moet de kandidaat ook een excellent voordracht geven tijdens FYSICA, de jaarlijkse natuurkundeconferentie en moet hij of zij een bijdrage leveren aan het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.


Hanson wist dit alles voor elkaar te boksen. Hij deed onderzoek op het gebied van quantumcontrole en quantumverstrengeling. Zo slaagde zijn team er in 2015 in om twee elektronen op een onderlinge afstand met elkaar te 'verstrengelen'.


‘Quantumverstrengeling’ is volgens het KNAW een fenomeen waarbij twee objecten zo met elkaar verbonden raken dat ze zich als één object gaan gedragen, zelfs als ze ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn.


Spookachtig effect
Einstein noemde dit in de jaren ’80 een spookachtig effect dat niet mogelijk zou moeten zijn, maar inmiddels is het effect dus bewezen en wordt het bijvoorbeeld ingezet bij informatieverwerking. Drie jaar later wisten Hanson en zijn team ook nog eens een langdurige verstrengeling tussen twee quantumchips te creëren.
Daarnaast krijgt de professor de prijs toegekend omdat hij een sleutelrol speelde bij het verenigen van de Nederlandse quantumfysicagemeenschap in een gezamenlijke visie en plan (de Nationale Agenda Quantumtechnologie). Hanson was ook onmisbaar bij het verkrijgen van financiële middelen uit het Nationale Groeifonds om de agenda daadwerkelijk te realiseren.