Projectontwikkelaars gaan meebetalen in Delft: ‘Onredelijk om kosten te verhalen op bewoners’

Projectontwikkelaars moeten van de gemeente Delft gaan meebetalen aan de leefbaarheid in de stad. De nota 'kostenverhaal’ werd vorige week besproken en aangenomen. Projectontwikkelaars zullen vanaf nu meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt voor groen in de stad, het riool en andere voorzieningen om de leefbaarheid te verbeteren.

Het plan levert de gemeente jaarlijks een flink bedrag op volgens Gerrit Jan Valk, raadslid voor het CDA: ‘Wanneer er jaarlijks 600 woningen worden gebouwd van zo’n 100 vierkante meter, levert het de gemeente zo’n 900.000 euro op.’ Bij nieuwe bouwprojecten gaan projectontwikkelaars volgens het voorstel 15 euro extra per vierkante meter betalen aan de gemeente. Daarmee kunnen de kosten voor bijvoorbeeld extra groen in de stad en de riolering worden gedekt.

Valk is blij met het voorstel. Eerder gaf hij samen met zijn partij het startschot tot het ontwikkelen van dit plan met de motie ‘huisje, boompje…’, daarmee wilde hij ervoor zorgen dat projectontwikkelaars ook meebetalen aan de leefbaarheid in de stad. ‘Zij verdienen miljoenen aan de bouw van woningen, het is daarom niet meer dan logisch dat zij dan ook meebetalen voor de consequenties van het bouwen’, legt hij uit.

Verdichten de enige optie

De plannen voor Delft wat betreft woningbouw zijn in de toekomst ambitieus, er moeten 15.000 woningen worden bijgebouwd in de stad. Dat kan niet met stadsuitbreiding, juist omdat er aan de grenzen van de stad geen enkele ruimte over is om bij te bouwen. Randgemeenten als Delfgauw en Pijnacker zitten al praktisch tegen de stad aan.

De enige optie is daarom ‘verdichten’, het bijbouwen van huizen in de binnenstad. ‘Het is iets waar wij al heel lang kritisch over zijn geweest. We zijn niet tegen nieuwbouw, maar we hadden graag gezien dat de politiek zich niet blindstaart op die 15.000 woningen’, legt Valk uit. Toch werd het aantal vastgelegd door de wethouder, het woningtekort zorgt ervoor dat de gemeente niet anders kan. Het gevaar is vervolgens dus wel dat de openbare ruimte minder prettig kan worden. Er komen immers meer mensen op een kleine ruimte te wonen.

Lees ook: Voorlopig toch geen groene campus en megaschool in Tanthof >

Technisch kan het

‘Daarom lieten we al in 2017 een onderzoek de impact van verdichting. Daar zagen we dat zo’n groot aantal woningen gezien wel bijgebouwd kunnen worden, maar dat het wel grote gevolgen heeft voor de openbare ruimte in Delft’, gaat Valk verder. Daarom koos het CDA ervoor om een motie in te dienen, er moest een methodiek komen om ook projectontwikkelaars mee te laten betalen aan de leefbaarheid in de stad. Die komt er nu dus ook. ‘Het is onredelijk om de bewoners te laten opdraaien voor die verdichting’, sluit Valk af.