Onderzoeksbureau CE Delft: miljarden euro’s duurzame energiesubsidies ongebruikt

Foto: Linnaea Mallette

Uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat veel geld van het subsidiebudget voor duurzame energieprojecten niet wordt gebruikt. Het zou gaan om meer dan drie miljard euro.

Het onderzoek van CE Delft werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat meldt Consultancy.nl. De NVDE maakte zich zorgen over het tempo van de energietransitie, volgens de organisatie ligt dit tempo namelijk veel te laag.

Duurzaamheidsgeld ongebruikt
In het Energieakkoord van 2013 staat dat in 2020, afgelopen jaar, 14 procent van alle energie duurzaam opgewekt zou worden. In 2023 moet dit oplopen tot 16 procent. Maar het geld dat voor deze verduurzamingen beschikbaar is, wordt niet volledig gebruikt.

Lees ook: Duurzame luchtvaart wordt langzaam realiteit: waterstofvliegtuig van AeroDelft klaar voor vertrek >

De subsidiepot van de overheid, Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE), wordt aan het begin van iedere kabinetsperiode vastgesteld. Over het algemeen wordt dit beschikbare bedrag niet helemaal benut, het geld dat over is gaat dan naar de Begrotingsreserve Duurzame Energie (BDE).

In 2019 was deze pot met geld voor verduurzaming maar liefst 3,2 miljard euro. Maar doordat de middelen uit de BDE doorgaans pas met een behoorlijke vertraging beschikbaar is, blijft veel van dit duurzaamheidsgeld ongebruikt.

“Daardoor kan het niet benutten van het SDE-budget gezien worden als een gemiste kans,” aldus de onderzoekers van CE Delft.

Honderden miljoenen euro’s
Daarnaast geloven de onderzoekers van CE Delft dat het bedrag alleen maar verder zal oplopen: ‘’De totale omvang van de begrotingsreserve duurzame energie zal richting 2030 verder oplopen, met enkele honderden miljoenen euro’s per jaar gemiddeld.”

Om de doelstellingen van het Energieakkoord maar ook het Parijsakkoord te behalen gelooft CE Delft dat het verstandig zou zijn als het kabinet het geld uit de BDE-pot gaat benutten. Oftewel de reserve doen slinken, door het geld te stoppen in de SDE-pot.

Al gelezen? Bouwkunde faculteit van TU Delft serveert alleen nog maar vegetarisch eten >

Daarnaast zou er volgens CE Delft ook meer transparantie moeten komen over het geld dat in de verschillende potten zit. “Op die manier kan de politiek beter bijsturen op doelbereik en kunnen inhoudelijke discussies over de begrotingssystematiek beter op basis van feiten worden gevoerd”, aldus CE Delft.