Nieuwe plannen om Delflandplein veiliger te maken  

Foto: Fred Leeflang

De gemeente presenteert vandaag een nieuwe inrichting voor een veiliger Delflandplein. Dit is naar aanleiding van een onderzoek dat ze liet uitvoeren naar de verkeersveiligheid. De rotonde aan het Delflandplein geldt als één van de meest onveilige plekken in het Delftse verkeer. De belangrijkste maatregel is dat fietsers in één richting gaan fietsen op de fietspaden rondom het plein. Nu fietsen ze in twee richtingen en zien automobilisten hen niet altijd goed aankomen.

 

Ook zal het plein overzichtelijker worden gemaakt door minder markering en begroeiing. Het fietspad krijgt een rondere ligging rondom de rotonde. Fietsers moeten op een natuurlijke wijze met het autoverkeer mee over de rotonde gaan fietsen. Want het is niet de bedoeling dat zij tegen de richting in fietsen. De gemeente gaat letten op de naleving. Als dat nodig is volgt een gedragscampagne en extra handhaving. De gemeente wil snel beginnen met de voorbereiding van een serie maatregelen.

 

Ongevallen

Het onderzoek bevestigt dat het Delflandplein een ingewikkelde en drukke rotonde is. Tussen 2017 en eind 2019 waren er op het Delflandplein 32 ongevallen geregistreerd. Het afgelopen jaar zijn daar weer een aantal bijgekomen. Verreweg de meeste (bijna) ongelukken gebeuren tussen automobilisten en fietsers. Het is voor automobilisten lastig om het overzicht te houden en naderende fietsers op tijd te zien. Eenrichtingverkeer op de fietspaden maakt de verkeerssituatie eenvoudiger. Volgens het onderzoek zou dat het aantal ongevallen halveren.

 

Sneller

Het onderzoek laat zien dat niet alle fietsers straks het Delflandplein driekwart willen rondfietsen. Als er eenrichtingsverkeer is, kiezen zij voor andere, snellere routes. Zo zullen meer fietsers de oversteek over de Papsouwselaan bij de Mercuriusweg gaan gebruiken. Daarom maakt de gemeente ook deze oversteek verkeersveiliger.

Eerder maakte D66 zich hard dat de nieuwe maatregelen niet ten koste mogen gaan van de fietser. D66 raadslid Boris van Overbeeke zei een aantal maanden geleden in een raadsvergadering: “Maatregelen waardoor fietsers in positie inleveren ten opzichte van de auto zijn echt de omgekeerde wereld.” Het is nog niet duidelijk of er met deze nieuwe maatregelen in hun ogen wordt ingeleverd op de positie van de fietsers.

Lees ook: Fietser raakt ingesloten en wordt aangereden op Aart van der Leeuwlaan >

 

Minder fietsers

Dagelijks rijden er 12.000 fietsers over het Delflandplein. Minder fietsers kan zorgen voor een betere verkeersituatie. Daarom maakt de gemeente het voor fietsers uit Voorhof makkelijker om een alternatieve route te nemen. Er komt een directe aansluiting van de Vulcanusweg op het Mercuriuspad. Daarbij onderzoekt de gemeente betere fietsdoorsteken van de Vulcanusweg naar Voorhof. Voor de lange termijn wil de gemeente een nieuwe oost-west fietsverbinding onder het spoor door tussen Voorhof en TU-Campus als alternatief voor de route via het Delflandplein.

 

De uitvoering op en rondom het Delflandplein staat gepland in de eerste helft van 2022.