Nieuw afvalbeleid op komst

Het college van B&W wil in de tweede helft van dit jaar komen met een nieuw afvalbeleidplan. In de commissie vergadering van 19 januari werden de ideeën, wensen, zorgen en uitgangspunten van de fracties voor het nieuwe afvalbeleid geïnventariseerd.

Ook drie Delftenaren, waaronder twee vertegenwoordigers van Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier en Belangenvereniging de Oude en de Nieuwe Delf deelden hun ervaringen met de commissie. Zij drongen erbij de commissie op aan dat zij ook mogen meedenken over het nieuwe afvalbeleid.

Twee onderzoeken

Aanleiding voor het debat zijn twee onderzoeken die Delft en de andere Avalex-gemeenten lieten uitvoeren door het afvalbedrijf. Een onderzoek ging over de verschillende inzamelvarianten en een ander ging over de visie op grofvuil en product-hergebruik.

Maatwerk, menselijke maat en makkelijk

Wethouder Frank van Vliet zei blij te zijn met alle bijdragen aan het debat. Hij beloofde daarmee aan de slag te gaan om een nieuw afvalbeleidsplan op te stellen. Hij vatte opmerkingen van de fracties samen als: zorg voor maatwerk in de wijk, zorg voor de menselijke maat, maak het makkelijk, neem zorgen serieus en zorg voor draagvlak. Hij beloofde de commissie mee te werken aan een beeldvormende bijeenkomst die de commissie later over dit onderwerp houdt en hij liet weten dat mensen die slecht ter been zijn en niet naar de afvalcontainer kunnen de gemeente kunnen bellen voor maatwerk.

Geen van de fracties zag aanleiding om dit onderwerp via het indienen van een motie op de agenda van de komende raadsvergadering te zetten.
Afvalscheiding begint thuis.