Klacht tegen de TU Delft over beweringen rondom vegakantine

In mei schreven we dat de faculteit Bouwkunde overgaat op een volledig vegetarisch aanbod in haar kantine. Volgens Stichting Agri Facts (STAF) heeft de TU daarbij een onrealistische grote klimaatwinst gepresenteerd en daarom dienen zij nu een klacht in bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

De stichting beweert dat de universiteit de klimaatwinsten van de ‘vegakantine’ heeft overdreven. STAF zou na doorvragen een exceltabel hebben ontvangen met de berekening van de TU Delft voor de klimaatopbrengst.


Bier
Volgens de Agri Facts zou er in de berekening verschillend zijn omgegaan met voedingsmiddelen van dierlijke en plantaardige oorsprong. Zo zouden dranken van dierlijke oorsprong, denk aan melk, wel worden meegeteld, maar dranken van plantaardige oorsprong, denk aan koffie of bier, niet.


Daarnaast zouden meerdere categorieën voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong zijn vergeten in de berekeningen volgens STAF. Hierdoor zou het verschil in CO2-voetprint tussen voedingspatroon met en zonder dierlijke producten groter worden.


In andere woorden: STAF claimt dat de TU Delft opzettelijk plantaardige voedingsmiddelen heeft weggelaten die de CO2-voetprint zouden verhogen. Door deze voedingsmiddelen uit de berekening te laten, zou de CO2-voetprint dus lager uitkomen dan het werkelijke percentage met de voedingsmiddelen.


Opgeklopt
De klacht die STAF ingediend heeft bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU Delft betreft twee zaken. Allereerst claimt STAF dat de klimaatopbrengsten die TU Delft stelt te behalen met de vegetarische kantine niet is voorzien van een literatuurbron.


Ten tweede beweert STAF dat de TU Delft de klimaatopbrengsten van de vegetarische kantine heeft opgeklopt door meerdere CO2-bronnen buiten beschouwing te laten.


Reactie
Echter in het rapport met de CO2-afdruk van de TU Delft 2019, schrijft de Universiteit wel het volgende over voedsel: ‘’In de toekomst moet specifieke data van de cateraar worden toegevoegd, zodat inzichtelijk wordt welk deel van de CO2-emissies direct beïnvloed kan worden door verandering in het aanbod, en welk deel van de CO2-emissies beïnvloed moet worden door het bewust maken van de werknemers en studenten van de invloed van het dieet op de CO2-emissies.’’


Agri Facts heeft de TU al meerdere malen om reactie gevraagd maar nog geen reactie ontvangen.