In 2023 iets minder criminaliteit in Delft dan in het jaar ervoor

Het aantal gemelde misdrijven in Delft nam in 2023 af ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit een rapportage van de politiecijfers door de gemeente Delft. In 2023 werden in de Prinsenstad 5419 misdaden gemeld, terwijl er in 2022 5610 meldingen waren. Dat is een afname van 3,5 procent. Ondanks dit goede nieuws is het niet allemaal rozengeur en maneschijn: het aantal meldingen van overlast nam juist toe en het gevoel van veiligheid daalde.

Ter illustratie
“De ontwikkeling van het aantal geregistreerde misdrijven in Delft, is niet los te zien van de landelijke trend”, staat in een informatiebrief aan de gemeenteraad over de rapportage. Het aantal geregistreerde misdaden daalt al sinds 2012, meldt deze brief. Over het feit dat het aantal misdaden afgelopen jaar op 5419 stond, schrijft de gemeente: “Met uitzondering van de ‘coronajaren’ 2020 en 2021, is 2023 daarmee het jaar met het laagste aantal geregistreerde misdrijven sinds 2012.” Over het type criminaliteit dat veel voorkomt staat er in de rapportage: “Ten opzichte van 2012 zien we dat woninginbraak en overige vermogensdelicten sterk verminderd zijn, terwijl digitale delicten juist flink zijn toegenomen.” 

 

Veiligheidsgevoel 
Ondanks dat het aantal misdaden afneemt, groeit het gevoel van veiligheid niet. De cijfers laten zien dat 90 procent van de Delftenaren zich veilig voelt. Dat is een daling ten opzichte van 2021, toen het nog 92 procent was. Hierbij valt overigens ook op dat er relatief grote verschillen zitten tussen wijken. In de binnenstad voelt 98 procent zich veilig, terwijl dat in Voorhof slechts 84 procent is. 

 

Dit verschil wordt nog groter als er niet naar het algehele veiligheidsgevoel, maar naar het veiligheidsgevoel in de eigen buurt wordt gekeken. Deze cijfers laten zien dat bewoners van de binnenstad en Voordijkshoorn voor 94 procent zich veilig voelen. In Voorhof is dit maar 70 procent.  

 

Mensenhandel 
Opvallend in de reportage zijn de resultaten van een versterkte aanpak om mensenhandel tegen te gaan: “Er zijn in 2023 vijf gevallen van onvergunde prostitutie met risico op mensenhandel ontdekt.” Dit is het resultaat van een in 2022 opgezet programma tegen mensenhandel. “Op basis van het eind 2022 gelanceerde en in 2023 gestarte actieplan mensenhandel is een gemeentelijk functionaris mensenhandel aangewezen. Deze is onder meer met het beheer en de opvolging van signalen belast die gegenereerd worden via de meldroute mensenhandel.” Aldus de gemeente over de invulling van dit programma.  

 

Ook is er in de rapportage aandacht voor femicide, het vermoorden van een vrouw omdat ze een vrouw is. De rapportage meldt: “Er is in 2023 ééngeval van femicide bekend bij de gemeente.” Hierbij wordt meteen een kanttekening gemaakt: “Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het bij deze definitie alleen over gevallen met dodelijke afloop gaat. De gemeente heeft met zijn ketenpartners nadrukkelijk zorg en aandacht voor geweld tegen vrouwen (zonder dodelijke afloop). Dat komt vaker voor, maar het volledige overzicht daarvan ontbreekt.”