Hoogbrug tussen Zuidwal en Lange Geer volledig afgesloten

De Hoogbrug voordat deze werd afgesloten. Foto: Google Maps

Sinds maandag 19 april is de Hoogbrug afgesloten voor voetgangers en fietsers. De brug was al meer dan een jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Uit recente inspectie bleek dat de brug te slecht is om nog langer gebruikt te kunnen worden door het verkeer. De gemeente gaat de brug herstellen.

Rijksmonumenten

De Hoogbrug is een rijksmonument. Voor het restaureren van rijksmonumenten is volgens de gemeente meer voorbereidingstijd nodig dan bij bruggen zonder deze monumentale status. Rond de zomer van 2021 zijn de voorbereidingen klaar en begint de uitvoering van het herstel.

Een ander monument waar de gemeente veranderingen aan aanbrengt is de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk. De grafkelder heeft bijna haar volledige capaciteit bereikt en moet worden uitgebreid.

De Koninklijke Porceleyne Fles is nu officieel een museum >

Er wordt er eerst archeologisch onderzoek gedaan, wat waarschijnlijk ten minste drie maanden zal duren. Tijdens de opgraving blijft de kerk toegankelijk voor kerkgangers en bezoekers. Na dit onderzoek kan er met de uitbreiding van de grafkelder begonnen worden.

Meer informatie over de inrichting van de nieuwe koninklijke graven vindt je hier.