De koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk wordt uitgebreid

Grafmonument in Nieuwe Kerk

De capaciteit van de grafkelder in de Nieuwe Kerk is bijna bereikt. Daarom wordt de koninklijke grafkelder onder de kerk groter gemaakt. De werkzaamheden zullen binnenkort beginnen. De laatste bijzettingen in de grafkelder waren die van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Dat was in 2004.


Voordat de werkzaamheden beginnen zal er op die plek eerst archeologisch onderzoek worden gedaan. Deze maand start het inrichten van het terrein waar wordt gebouwd en doen de archeologen onderzoek. Tijdens de opgraving blijft de kerk toegankelijk voor kerkgangers en bezoekers. In de kerk komt informatie om publiek te informeren over de opgravingen. De opgraving door archeologen duurt waarschijnlijk minstens drie maanden.

Duur bouw onduidelijk
Direct na het archeologisch onderzoek zal de bouw aan de grafkelder beginnen. De uitkomst van het archeologische onderzoek heeft invloed op de duur van de opgravingen. Dat hangt af van wat er wordt gevonden. Daardoor is nu nog onduidelijk wanneer het hele project klaar is. Tijdens de opgraving en de bouw van de nieuwe grafkelder komt in de kerk een afscheiding rond de bouwplaats.

De bouwketen en het bouwmateriaal staan straks op het terrein naast de kerk aan de Oude Langendijk tot aan de gracht van het Vrouwenregt. Het terrein wordt met bouwhekken veilig afgescheiden. Dit gaat volgens de gemeente niet ten koste van de ruimte voor voetgangers en de straat.

Kosten voor gemeente Delft
De gemeenteraad en omwonenden worden op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. De Rijksoverheid neemt het project voor haar rekening. De gemeente Delft draagt niet bij aan de kosten van dit project. Informatie over de grafkelder is beschikbaar via de website van het Koninklijk Huis.