Het gaat slecht met de pad in Delft


In recreatiegebied Kerkpolder in Delft zijn dit jaar minder dan honderd padden overgezet. De vereniging Natuurlijk Delfland vreest dat zonder extra maatregelen de gewone pad binnenkort zelfs kan verdwijnen uit het recreatiegebied.

Enkele jaren geleden kwamen hier nog duizenden padden en honderden salamanders en bruine kikkers voor. Mogelijk spelen de toenemende verkeersdruk en ander groenbeheer een rol, aldus Natuurlijk Delfland.

Wel zijn er dit jaar veel meer salamanders (142) en bruine kikkers (94) gered uit Delftse putten dan andere jaren. Opvallend, omdat er in heel Delfland de laatste jaren juist minder bruine kikkers en salamanders worden overgezet.

Avondklok
In de periode van half februari tot half april hebben mensen weer geholpen met de paddentrek. De resultaten van 2021 zijn dat er 6400 amfibieën zijn overgezet. Vorig jaar waren dit er ruim 7.100. Waarschijnlijk speelde de avondklok ook een rol, want helpers moesten naar huis terwijl de trek nog bezig was.

Lees ook: Help de padden in Delft oversteken>

Door veel nieuwe mensen die kwamen helpen bij de paddentrek konden op vijf nieuwe locaties in Delfland padden worden overgezet. Onder meer bij de Delftse Tweemolentjeskade.