Gemeente Delft geeft 50.000 euro voor hulp aardbeving ramp

Het college van B&W stort € 50.000 op Giro 555 voor de noodhulp in Turkije en Syrië. Daarmee ondersteunt het de schenkingen haar inwoners en wil het Delftenaren stimuleren om een bijdrage over te maken op Giro 555

Delft heeft een actieve en behoorlijk omvangrijke Turkse en Syrische gemeenschap. De gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrië zijn dan ook merkbaar in onze Delftse samenleving. Vanuit de gemeente is er doorlopend contact met deze Delftenaren.

Bezoek Sultan Ahmet Moskee en Taalschool

Direct na de aardbeving bracht burgemeester Van Bijsterveldt een bezoek aan de Sultan Ahmet Moskee om haar medeleven te betuigen. Ook bezocht zij een taalschool in de Poptahof. Daar stonden ze samen stil bij de ramp in Turkije en Syrië. Veel mensen binnen de lesgroepen en de maatschappelijke begeleiding hebben directe familieleden verloren.

Foto: Ahmed Akacha