37 miljoen voor renovatie Prinsenhof?

Verbouwing Prinsenhof Foto: Bart Jutte
De verbouwing van het Prinsenhof in Delft is bijna in een nieuwe fase beland: het college van Burgermeester en Wethouders wil 37 miljoen uittrekken voor de renovatie van het Prinsenhof. De gemeenteraad bespreekt het voorstel waarschijnlijk op 7 januari. Op 28 januari vindt besluitvorming in de raad plaats. De keuze voor het team dat de renovatie gaat ontwerpen en uitvoeren, wordt in januari bekend gemaakt.

Het college van B&W maakte op 26 november bekend 37 miljoen beschikbaar te willen stellen voor de renovatie. Hiermee zou worden gekozen voor de dure variant waarin de zalen van het Prinsenhof naar klimaatklasse A kunnen worden opgewaardeerd. In deze variant zouden kostbare schilderijen goed tentoongesteld kunnen worden. Het college stelt de raad nu voor om geld beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase. Als de raad op 28 januari met het voorstel instemt krijgt een ontwerpteam de opdracht om het programma van eisen uit te werken in een voorontwerp en dat ook af te schalen binnen een bandbreedte van 30 a 37 miljoen. In de loop van 2021 is het voorontwerp klaar. Eind 2021 besluit de raad over de financiële kaders en het budget voor de volgende fase: het maken van een definitief ontwerp. Volgens de huidige planning is het definitief ontwerp eind 2022 gereed.

Het gevraagde bedrag van 37 miljoen is hoger dan de eerste indicatie die in maart is genoemd in de gemeenteraad. De gemeente noemde toen een indicatie van 25 a 35 miljoen. De precieze kosten zijn in deze projectfase sowieso nog lastig in te schatten.

 

Stadsbestuur wil beginnen met ontwerpfase Prinsenhof>

 

Het college kiest met dit voorstel ook impliciet voor het ‘blockbuster’-scenario waarin het Museum Prinsenhof Delft ongeveer elke 4 jaar een grote tentoonstelling wil organiseren. Een voorbeeld daarvan is de tentoonstelling over Pieter De Hooch in 2019. Grote tentoonstellingen blijken echter geen garantie voor financieel succes. Zo bedroeg het exploitatieverlies van het Prinsenhof in 2019 meer dan €550.000. Dit ondanks de hogere bezoekersaantallen dan in een normaal jaar en een incidentele bijdrage van de gemeente Delft van €543.000.

 

Één miljoen voor musical Willem van Oranje>