Een toegankelijker Delft: De weg naar inclusie

In een recent interview in het radioprogramma Delft Centraal sprak wethouder Joëlle Gooijer over de ambitie van de gemeente Delft om een inclusievere en toegankelijkere stad te worden. Deze ambitie wordt vormgegeven in de gemeentelijke inclusie agenda 'Samen naar een toegankelijker Delft'. De kern van deze agenda is dat iedereen, ongeacht fysieke of mentale beperkingen, volwaardig moet kunnen deelnemen aan het stadsleven.

Presentator Frans van Rijnswou met wethouder Joëlle Gooijer | Foto: Antoinet Bouman
Intensief traject 
Het verhaal van deze agenda begint in 2016, toen Joëlle Gooijer als raadslid een motie indiende om de stad toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Deze motie werd unaniem aangenomen, maar de weg naar uitvoering bleek langer dan verwacht. Gooijer beschrijft het proces als dubbel: "Het is prachtig om als raadslid een motie unaniem door de raad te loodsen, maar als ik toen had geweten dat die motie acht jaar nodig had om tot uitvoering te komen, was ik wat minder enthousiast geweest." Het realiseren van de agenda was een intensief traject dat veel samenwerking met de ambtelijke organisatie en inwoners van Delft vereiste. 

 

Behoeften en uitdagingen 
De inclusie agenda is opgebouwd rondom meerdere thema’s die gezamenlijk bijdragen aan een toegankelijke stad. Deze thema's en bijbehorende doelen zijn niet zomaar bedacht; ze zijn tot stand gekomen door intensieve gesprekken met mensen die zelf te maken hebben met beperkingen. Via toegankelijkheidsnetwerken en stadsgesprekken heeft de gemeente in kaart gebracht wat de behoeften en uitdagingen zijn. 
Een van de belangrijkste punten die uit deze gesprekken naar voren kwam, is bewustwording. Gooijer legt uit dat veel problemen ontstaan doordat mensen zich niet bewust zijn van de obstakels die ze creëren. "Als je door de stad loopt of fietst, zie je al snel situaties waar fietsen op dusdanige plekken staan zodat mensen met een rollator of rolstoel er helemaal niet door kunnen." 

 

Aanpassen openbare ruimte cruciaal  
Naast bewustwording is het aanpassen van de openbare ruimte een cruciaal aspect van de agenda. Gooijer deelt persoonlijke ervaringen die de noodzaak van deze aanpassingen onderstrepen. Een ervaringswandeling van het stadskantoor naar de Markt bleek niet alleen een uitdaging, maar zelfs gevaarlijk. Situaties zoals slecht zichtbare bestrating en onoverzichtelijke verkeerssituaties zijn talrijk en vragen om concrete oplossingen. Gooijer hoopt dat er in het komende jaar een aantal van deze situaties daadwerkelijk verbeterd kunnen worden. 

 

De recent voltooide herinrichting van de Oude Langendijk en Nieuwe Langendijk noemt de wethouder als voorbeeld. Ondanks de recente renovatie, zijn er opnieuw aanpassingen nodig om de toegankelijkheid te waarborgen. Dit toont aan dat inclusie een doorlopend proces is, waarbij constant naar verbeteringen moet worden gezocht. 

 

Ambtenaren beperking zelf laten ervaren 
De gemeente Delft betrekt niet alleen haar inwoners bij de inclusie agenda, maar ook haar eigen afdelingen. Een belangrijk middel om bewustwording te creëren is de ervaringswandeling, waarbij ambtenaren zelf ervaren hoe het is om met een beperking door de stad te bewegen. Dit leidt tot een beter begrip en aangepaste werkwijzen binnen de gemeentelijke afdelingen. 
Gooijer benadrukt dat monitoring essentieel is om ervoor te zorgen dat de inclusie agenda geen eenmalige actie blijft. Er is een toegankelijkheidsnetwerk en er zijn regelmatige overleggen tussen dit netwerk en de afdeling openbare ruimte om de voortgang te bewaken en nieuwe signalen op te vangen. 

 

Meerdere partners dragen bij 
Naast de gemeente, spelen ook andere partners in de stad een belangrijke rol in het bevorderen van inclusie. Werkgevers, horecazaken, winkels en culturele instellingen kunnen bijdragen aan een toegankelijke stad. Gooijer noemt voorbeelden van initiatieven zoals theater De Veste die onlangs een voorstelling aanbood die ook toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. 

 

Ervaringsdeskundigen staan centraal 
De input van ervaringsdeskundigen is van onschatbare waarde bij het vormgeven van een inclusieve stad. Deze betrokkenheid is echter complex, aangezien de behoeften van mensen met verschillende beperkingen soms tegenstrijdig zijn. De gemeente probeert deze diversiteit aan ervaringen te bundelen in het toegankelijkheidsnetwerk, zodat bij beslissingen zoveel mogelijk invalshoeken worden meegenomen. 

 

Conclusie: Een Dynamisch Proces 
De weg naar een volledig inclusieve stad is lang en vol uitdagingen, maar de inzet van de gemeente Delft is duidelijk. Door een dynamische en voortdurend geëvalueerde inclusie agenda, blijft Delft werken aan een stad waar iedereen zich welkom voelt. De weg naar een toegankelijker Delft is nog lang, maar met de juiste inzet en samenwerking kan de stad grote stappen vooruit zetten.