Dodenherdenking Delft

Op donderdag 4 mei herdenken we de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sinds die tijd.
Op meerdere locaties vinden in Delft herdenkingen plaats.


Indiëmonument, Sint Agathaplein

De herdenking op dit plein wordt gehouden ter ere van de gesneuvelde oud-Indië-strijders.
13.30 uur ontvangst BAR/BAAR
13.45 uur stille tocht naar het monument, gevolgd door toespraak burgemeester Van Bijsterveldt en kransleggingen
14.15 uur einde ceremonie

Algemene Begraafplaats Jaffa, Jaffalaan

Op de algemene begraafplaats Jaffa wordt stilgestaan bij iedereen die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Het monument aldaar bevat de namen van de in de eerste meidagen van 1940 gesneuvelde strijders in Delft.
16.00 uur ontvangst in de aula van begraafplaats Jaffa
16.15 uur aanvang herdenking inclusief toespraak van de burgemeester Van Bijsterveldt, voordracht van leerlingen van de Laurentius Praktijkschool en stille tocht langs oorlogsgraven en -monument
17.00 uur einde ceremonie

Nieuwe Kerk, Markt

18.45 – 19.00 uur Herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk

Stille tocht vanaf de Markt

Traditiegetrouw is er een stille tocht vanaf de Markt naar de Nieuwe Plantage. Hiermee herdenken we iedereen die in en buiten Nederland gesneuveld is voor het behoud en herstellen van de vrede.
19.00 uur opstellen van stille tocht
19.30 uur vertrek stille tocht

Verzetsmonument, Nieuwe Plantage

Algemene herdenking voor allen die in en buiten Nederland gesneuveld is voor het behoud en herstellen van de vrede.
19.50 uur aanvang herdenking
20.00 uur twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus
20.02 uur toespraak door burgemeester Van Bijsterveldt, gevolgd door kranslegging en defilé
20.45 uur einde ceremonie

Synagoge, Koornmarkt 12

Elk jaar vindt er een herdenking plaats in de synagoge. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de synagoge.
21.00 uur aanvang herdenkingsdienst
22.00 uur einde ceremonie

Vlag halfstok

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.