Delftse ZorgHub maakt kans op 1 miljoen

Nieuw Delfts initiatief: betere zorg, meer banen

Het Delftse initiatief ZorgHub is één van de genomineerden voor de Werkinnovatie Prijs. De prijs is bedoeld om werkgelegenheid te stimuleren voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. ZorgHub creëert banen in de zorg voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Zij gaan ondersteunende taken uitvoeren die nu vaak door vrijwilligers en mantelzorgers worden uitgevoerd, zoals hulp in huis of bij vervoer en administratie. Op 28 januari wordt duidelijk of ZorgHub in de prijzen valt en van start kan met een bedrag van één miljoen euro.

Zorg voor ouderen
In de groep langdurig bijstandsgerechtigden bevinden zich veel vrouwen en 55-plussers die actief zijn als vrijwilliger of mantelzorger. Zij zouden graag betaald willen werken in de zorg, maar komen in een reguliere baan niet aan het werk. Tegelijkertijd zien we dat de zorg in Delft onder druk staat. Zorgbehoeften nemen dankzij de vergrijzing toe en het is lastig om goede medewerkers te vinden en in te werken. Ook vrijwilligers zijn niet altijd makkelijk te vinden. Daarnaast is er een zeer hoog percentage eenzaamheid in Delft.

ZorgHub is een initiatief van BHAG Delft, een samenwerkingsverband in het sociaal domein, gevormd door Delft Support, Delft voor Elkaar, DSW, Firma van Buiten, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen, Perspektief, Pieter van Foreest, Stichting Stunt en Werkse!. Acht organisaties in Delft hebben samen een Big, Hairy, Audacious Goal (BHAG) geformuleerd, een groots en uitdagend doel: het aantal bijstandsgerechtigden moet in de komende vier jaar worden gehalveerd; van de circa 3500 mensen naar 1750 in 2023.

Minder eenzaam
“ZorgHub adresseert al deze problemen”, vertelt BHAG Delft projectmanager Jiske Kiers. “Zorgdiensten die nu blijven liggen, zoals het ondersteunen van ouderen die de deur niet meer uit kunnen, zetten we om in betaalde banen voor ‘vergeten werkzoekenden’. Zorgorganisaties sluiten daarvoor een abonnement af. Daarmee zijn ze verzekerd van continuïteit en verlichten ze de werkdruk van het bestaande personeel. Bovendien zullen zowel de nieuwe medewerkers als de cliënten zich minder eenzaam voelen door het regelmatige contact. Op termijn willen we het mogelijk maken dat ook particulieren een zorgabonnement kunnen afsluiten.”


Kiers zal bij Omroep Delft in het programma Delft Centraal op woensdagmorgen 23 december in de uitzending meer vertellen over de ZorgHub en de kans op de prijs.

Nieuwe banen in de maak in Delft>