Nieuwe banen in de maak in Delft

 

Goed nieuws voor Delftenaren die al lange tijd in de bijstand zitten: de kans op een passende baan wordt groter. Er zullen de komende tijd meer leer -en werkplekken worden gecreëerd in Delft. Dat meldt BHAG Delft, een samenwerkingsverband tussen werknemers en organisaties op het gebied van werk en welzijn. Met hun nieuwe en ambitieuze plan willen zij meer kansen bieden aan mensen in de bijstand.

 

Acht organisaties in Delft hebben samen een Big, Hairy, Audacious Goal (BHAG) geformuleerd, een groots en uitdagend doel: het aantal bijstandsgerechtigden moet in de komende vier jaar worden gehalveerd; van de circa 3500 mensen naar 1750 in 2023.

 

In Delft staan nog steeds te veel mensen ongewild aan de kant. Ongeveer de helft van de bijstandsgerechtigden wil en kan werken, maar vindt door mismatch en belemmeringen op andere (leef)gebieden geen blijvende baan. Dat blijkt uit een analyse van het bestand van uitkeringsgerechtigden uit 2019.

 

ZEG JA

Op het moment hebben negen werkgevers een BHAG Deal ondertekend. Samen met de partners van BHAG Delft maken zij zich de komende jaren hard voor het doel om meer mensen in de bijstand aan een passende baan te helpen.

 

Win 1000 euro met het ontwikkelen van een vangtuig voor rivierkreeften>

 

Om het doel te bereiken, worden allerlei pilots en initiatieven opgezet. De pijlen zijn daarbij met name gericht op mensen die al vijf jaar of langer in de bijstand zitten. Zo zijn er bij Werkse! zes professionals aangenomen die mensen langdurig intensief kunnen begeleiden. Ook komen professionals van de acht organisaties regelmatig bij elkaar in het zogenoemde Zeg JA team, om te bespreken wat elk van hen kan doen om iemand vooruit te helpen. Werkgevers worden betrokken met de vraag om meer en andere werkzaamheden aan te bieden aan kandidaten.

 

Mindset veranderen

De partners van BHAG denken dat het tijd is voor een omslag in de mindset van veel partijen op de arbeidsmarkt: het kan wél en we doen dit samen. Met sociale partners, onderwijs, bedrijfsleven, verenigingen, de gemeente en de inwoners zelf. Ze voegen daar nog wel aan toe: ''We realiseren ons dat niet iedereen een plek zal kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Voor hen blijven we diverse vormen van basiswerk aanbieden.''

 

Geldbedrag voor vier Delftse maatschappelijke organisaties>

 

De volgende 8 organisaties horen bij deze nieuwe samenwerkingen in het Delftse sociaal domein: Perspektief, Stunt, Delft voor elkaar, GGZ Delfland, Firma Van Buiten, Delft Support, Ipse de Bruggen en Werkse!

 

Hier kun je precies lezen wat de plannen zijn.