Delftse ouderen moeten langer thuis wonen én sneller doorstromen

De Delftse gemeente heeft akkoord gegeven om het project ‘Langer en weer Thuis’ te verlengen tot 2027. Dat gebeurde op 18 januari 2024. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat ouderen en kwetsbaren langer zelfstandig kunnen wonen. In de Woonvisie die het College van Burgemeester en Wethouders afgelopen december presenteerde werd al gezinspeeld op een mogelijke verlenging, nu komt die er zeker.
Ter illustratie | © Joram Niese

In de Woonvisie staat dat er maximaal wordt ingezet op doorstroming. Dit zou dus betekenen dat ook de senioren die momenteel in een woning wonen, moeten doorstromen. Dat ouderen gestimuleerd worden om langer thuis te blijven wonen lijkt nu op een contradictie. Maar, volgens het rapport worden er woningen toegevoegd, die aantrekkelijk moeten worden voor senioren om naartoe te verhuizen.

"Het streven is niet dat ouderen blijven zitten waar ze zitten, maar dat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen in een passende woning", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Dat kan in de huidige woning, maar vaak is dat in een woning die passend is voor senioren doordat ze rollatorgeschikt zijn en voorzieningen geregeld zijn."

Doorstromen
Maar in dit plan kunnen ouderen dus ook doorstromen, zodat er weer huizen vrijkomen. Voor 2022 stond het streefdoel op 25 doorstromingen van senioren. Er zijn uiteindelijk 28 senioren doorgestroomd. De vrijgekomen woningen van deze ouderen zorgen vervolgens weer voor verdere doorstroming. Het initiatief van Langer en Weer Thuis is niet alleen voor ouderen bedoeld. Ook voor kwetsbare mensen wordt gekeken of er geschikte woningen zijn of kunnen komen.