Delftse begrotingstekort loopt op naar 7,1 miljoen euro

Het begrotingstekort dat al ruim 6 miljoen euro telde, is inmiddels nog verder opgelopen. De gemeente moet nu een gat gaan dichten van zo’n 7,1 miljoen euro. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders van Delft aan de gemeenteraadsleden.

Eerder schreven wij al dat Delftenaren mogelijk het financiële tekort van de gemeente zullen moeten dichten via belastingen. Ondanks het nadenken over oplossingen en manieren om het tekort te verkleinen, is het tekort dus groter geworden. Sinds 1 januari staat de gemeente onder verscherpt toezicht van de provincie Zuid-Holland én de gemeente mag voorlopig geen nieuwe uitgaven doen.

Herstelplan

Hierdoor moest de gemeente het voorbereidingsbesluit voor de renovatie van museum het Prinsenhof uitstellen. Om van het verscherpte toezicht af te komen moet de gemeente vóór 1 april 2021 een financieel herstelplan presenteren.

Al gelezen? Sociale werkgroep ZorgHub wint 1 miljoen euro >

Het college schrijft dat de opgave erg groot is: ‘’Zolang het Rijk geen reële compensatie geeft voor de kosten in het sociaal domein en andere opgaven (denk aan de Omgevingswet en het Klimaatakkoord), is er de komende jaren minder financiële ruimte voor investeren in de stad, het versterken van de financiële slagkracht en onze verdiencapaciteit. Dit zal gevolgen hebben voor de voorzieningen in de stad, de openbare ruimte en de financiële ruimte voor investeren in de toekomst van de stad.’’

De gemeente organiseert op 3 februari een digitale bijeenkomst voor de raads -en commissieleden, waarin de financiële positie en het herstelplan worden besproken. De gemeenteraad houdt er rekening mee dat het tekort dit jaar op loopt tot 7,1 miljoen euro en schat in het tekort in 2024 terug te kunnen brengen 4,5 miljoen euro.

Toekomst

Het oplopende tekort komt volgens de raad deels doordat de uitgaven in 2020 hoger waren dan de gemeenteraad in eerste instantie had voorspeld maar ook doordat de kosten van de Jeugdzorg en WMO elk jaar stijgen en de gemeente ‘’niet kan rekenen op extra compensatie door het Rijk,’’ aldus de raad.

Lees ook: Studentenvakbond roept op om te stoppen met online surveilleren >

Daarnaast houdt de raad er ook rekening mee dat de voortdurende coronacrisis zal zorgen voor extra gemeentelijke uitgaven: ‘’omdat de omvang en duur van compensatie pakketten van het Rijk ongewis zijn.’’ Het lijkt dus nog maar de vraag of de gemeente de begroting sluiten kan krijgen in de nabije toekomst.