Studentenvakbond roept op om te stoppen met online surveilleren

Studenten online in de gaten houden terwijl ze thuis hun tentamen maken, gebeurt via online proctoring. Er zijn verschillende programma’s om op afstand toezicht te houden en eventuele onregelmatigheden of fraude door studenten op te sporen. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept hogescholen en universiteiten nu op om de anti-spieksoftware minder vaak in te zetten omdat er vaak technische problemen zijn en er gevaar is voor privacyschending. Deze problemen werden de afgelopen maanden ook in Delft ondervonden.

Veel universiteiten maken voor het surveilleren op afstand bij een tentamen, gebruik van de software van het bedrijf Proctor Exam. Op de TU Delft wordt gebruik gemaakt van de software van RP Now. Beide houden studenten tijdens tentamens in de gaten terwijl deze hun eigen webcam en microfoon gebruiken. Medewerkers van RP Now beoordelen videobeelden van tentamens en sturen verdachte opnames vervolgens door naar docenten.

De LSVb roept hogescholen en universiteiten nu dus op om de anti-spieksoftware veel minder vaak in te zetten. Er zijn de afgelopen maanden problemen met beide antispieksoftware geweest. In Groningen, waar ze ProctorExam gebruiken, konden journalisten naar studenten kijken die online hun tentamen maakten. In Delft zei ongeveer dertig procent van de respondenten in een enquête van de studentenraad van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU, last te hebben van technische problemen tijdens online proctoring met RP Now.

En vanwege haperende software verklaarde de Erasmus Universiteit 102 tentamens ongeldig, al werd dat besluit later weer ingetrokken.

Lees hierover ook: Examen vanuit huis: zelfs als je niet spiekt kan je nog bestempeld worden als fraudeur >

Volgens de vakbond veroorzaakt het onnodige stress onder studenten. Er zouden volgens hen betere alternatieven zijn: “Van openboektoetsen en essays tot fysieke tentamens waarbij studenten voorafgaand een sneltest moeten doen.”

Minister ziet geen probleem

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ziet geen probleem Ze zei in een Kamerdebat vorig jaar dat studenten niet zo moeilijk moeten doen over online surveillance. Natuurlijk moet de privacywetgeving worden nageleefd en mogen de data niet verkocht worden. Maar als het allemaal volgens de regels verloopt, vindt ze dat studenten het eigenlijk niet mogen weigeren. ‘’Om studievertraging te voorkomen, heb je immers tentaminering op afstand nodig’’, redeneert ze.

Als studenten het niet fijn vinden dat iemand via hun webcam meekijkt in hun studentenkamer, komt dat voor eigen rekening. “In deze tijd moet iedereen soms dingen accepteren die we minder prettig vinden”,  aldus de minister.

Lees ook: Chinese promovendi in het geding, minister van onderwijs wil inzage >

Er zijn al een aantal onderwijsinstellingen die geen online proctoring gebruiken of erover nadenken ermee te stoppen.