De gemeente Delft maakt afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties.

Betaalbare huurwoningen, bestaande woningen versneld energiezuinig maken, extra nieuwe woningen, spoedzoekers helpen en de leefbaarheid verbeteren. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen van de prestatieafspraken voor 2023 in Delft. De gemeente maakt deze afspraken elk jaar met de woningcorporaties DUWO, Vestia/Stedelink, Vidomes, Woonbron en de huurdersorganisaties.
 
De partijen weten dat ze alleen resultaten kunnen boeken door goed samen te werken. Er is immers woningnood. En veel mensen hebben steeds meer moeite om rond te komen door stijgende prijzen. De huren stijgen de volgende drie jaar gemiddeld minder hard dan de lonen. Huurders met lage inkomens die volgens de rijksnorm te duur wonen, krijgen in 2023 daarom een keer een huurverlaging naar 564 euro. Hier is nog een wetswijziging voor nodig.

Versnellen verduurzaming
 
De gemeente en corporaties gaan meer samenwerken bij het verduurzamen van woningen en klimaatbestendig maken van de woonomgeving. Elk jaar verduurzamen de corporaties een deel van hun woningen zodat ze energiezuiniger zijn. Eind 2028 zijn er geen sociale huurwoningen meer met een slecht energielabel. De huren stijgen niet door de isolatiemaatregelen, want woningen moeten deze kwaliteit hebben.

Schimmelwoningen

Speciale aandacht gaat uit naar de aanpak van schimmel. Vindt een huurder dat de corporatie het probleem niet goed oplost? Dan regelt de corporatie een onafhankelijk schimmelexpert. Gemeente en corporaties zorgen ervoor dat informatie over inkomensondersteuning en energiezuinig wonen goed toegankelijk is. Contactpersonen moeten de bewoners zien te bereiken.

Nieuwe sociale woningen
 
Corporaties en gemeente werken in Delft samen aan 1600 nieuwe sociale huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Samen met de gemeente en onderwijsinstellingen bekijkt DUWO de mogelijkheden voor meer nieuwe studentenwoningen in Delft. De gemeente werkt met Vidomes aan tijdelijke woningen op de Brasserskade. Daar kunnen de komende tien jaar statushouders en andere spoedzoekers wonen.

Extra aandacht voor leefbaarheid
 
In de wijken Buitenhof, Voorhof, Tanthof West moet veel gebeuren. Dit gebeurt met het Nationale Programma Leefbaarheid & Veiligheid. De gemeente Delft onderzoekt samen met de corporaties, bewoners en andere partners vernieuwende vormen van samenwerking. In de wijken Vrijenban, Voordijkshoorn (incl. Kuyperwijk), Tanthof-Oost, Wippolder en Hof van Delft komt een zogenoemde sociaal wijkregisseur. Deze contactpersoon in de wijk kan signaleren welke extra inspanning er nodig is voor versterking van de wijk.