Bomenkap langs de Prinses Beatrixlaan

Een deel van de Prinses Beatrixlaan. Foto: Google Maps

Gemeente Delft heeft een kapvergunning aangevraagd voor 228 bomen langs de Prinses Beatrixlaan. Deze bomen staan op of langs de rioolpersleiding naar de Harnaschpolder, en die leiding is aan vernieuwing toe. Echter zullen waarschijnlijk minder dan de helft van deze bomen daadwerkelijk worden gekapt. Het is nu ook nog niet zeker om welke bomen het gaat.

Na de werkzaamheden aan de leiding komen er nieuwe bomen voor terug, meldt de gemeente. Daar worden ook de Delftse natuurverenigingen bij betrokken, om te bepalen welke bomen er het beste terug voor kunnen komen. Ook vindt de noodzakelijke bomenkap buiten het broedseizoen plaats.

Stankoverlast

Het rioolgemaal en de persleiding komen beide uit de jaren '70 en zijn dus toe aan een grondige renovatie. De gemeente krijgt regelmatig meldingen van stankoverlast in de omgeving. Ook moet de capaciteit van het gemaal worden vergroot, om het rioolwater te kunnen verwerken van de woningen die er nog bij gaan komen in deze buurt.

Het rioolgemaal in de wijk Voorhof verwerkt ongeveer 25 procent van de rioolaansluitingen van Delft. Van Tanthof Oost en West, en Buitenhof tot grote delen van Voorhof en een stuk van de omgeving van de Schieweg. Het rioolwater loopt vervolgens via een persleiding langs de Prinses Beatrixlaan naar een put in Poptahof. Vanaf daar gaat het water naar de rioolwaterzuivering in Harnaschpolder.

Lees ook: Rioolaansluiting op Delftse grachten; niet meer van deze tijd volgens de PvdA >

Invloed van aanleg WarmtelinQ

Ook de aanleg van de warmteleidingen van WarmtelinQ speelt een rol. Volgens de planning gebeurt dit volgend jaar. Bij die aanleg zou de rioolpersleiding kunnen breken, en daarom moet de renovatie van de leiding aan het einde van dit jaar klaar zijn.

Waar precies gegraven moet worden en welke bomen gekapt moeten worden, is pas bekend na een inspectie. Deze kan op zijn vroegst in juli worden uitgevoerd. Er is daarom weinig tijd tussen de inspectie en de uiteindelijke werkzaamheden. Daarom vraagt de gemeente alvast een raamkapvergunning aan.