Binnenstad bewoners hoeven in de toekomst hun afval minder te scheiden


In de toekomst hoeven bewoners in de binnenstad van Delft hun afval minder te scheiden dan de rest van de stad.

Binnenstadbewoners kunnen in de toekomst het GFT en oud papier één keer per week voor hun huis neerzetten. Het afval wordt vervolgens opgehaald met kleine elektrische voertuigen.

Het restafval en PMD kunnen binnenstadbewoners in de toekomst kwijt op inzamelplekken waar een vuilniswagen het afval voor scheiding ophaalt. Dat kwam donderdagavond naar voren in de commissievergadering Ruimte en Verkeer.

Overlast flitsbezorgdiensten
In dezelfde commissievergadering werd de overlast van flitsbezorgdiensten besproken. Bewoners in de Breestraat zijn de overlast van flitsbezorgdienst Flink, gevestigd in het pand van de voormalige sportschool, zat.

De brief die de bewoners stuurden naar de raad was voor Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft en CDA reden om hun zorg met de wethouder van Ruimte Ordening, Mobiliteit en Dienstverlening, Martina Huijsmans, te delen. De drie fracties drongen gezamenlijk aan op snellere en betere handhaving, op het binnen stallen van de bezorgfietsen en het voorkomen van overlast.