Inwoners Delft mogen inspreken bij debat kadernota

Gemeente Delft komt met een digitaal spreekuur over de kadernota. Dinsdag 6 juli staat de raadsvergadering gepland over de nota, die het startpunt is voor de begroting die later dit jaar wordt gemaakt. Bewoners krijgen dus de kans om hun zegje te doen over de plannen van de gemeente, voordat de raadsleden hierover debatteren.

De kadernota is het document dat bedoeld is als startpunt voor de begroting die later dit jaar wordt gemaakt. De kadernota zelf is een tweede onderdeel in het plan om de stad opnieuw financieel gezond te krijgen. Eerst was er al het herstelplan, waarin een groot aantal bezuinigingen nodig bleek om de begroting van 2020 sluitend te krijgen.

Nu ligt er voor de tweede fase van het herstelplan de Kadernota. Daarmee hoopt het college van B&W op langere termijn uit het vizier van de provincie te blijven. De gemeenteraad debatteert hier dus op 6 juli over, bewoners kunnen hun blik op de nota van tevoren uiten. Inwoners van de stad hebben vanaf 19:00 tot 20:00 de mogelijkheid om in te spreken bij de raad.

Als je iets wil zeggen over de kadernota, kunt je je op 6 juli tot 12.00 uur aanmelden via griffie@delft.nl.

Lees ook: Komende jaren weer hogere woonlasten voor Delftenaren >

Vergadering begint na inspraak inwoners

Daarna is het de beurt aan de raadsleden en gemeenteraadsfracties om hun blik te delen over de kadernota. In de raadsvergadering zullen daarnaast ook de jaarrekening van 2020 en de vervolgstappen voor museum Prinsenhof besproken worden.