Bert van der Woerd nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Delft

De eerste fractievergadering van de ChristenUnie Delft van dit jaar zal aanvangen met een nieuwe fractievoorzitter. Bert van der Woerd neemt de voorzittershamer -na tien jaar- over van Joëlle Gooijer. Zij blijft nog wel raadslid bij de partij.
Bert van der Woerd bij Omroep Delft voor een radiointerview. Foto: Emmy Schouten

Gooijer is sinds eind vorig jaar manager Langdurige Zorg bij her Leger des Heils in Rotterdam. Dat werk vraagt veel van haar tijd en het is om deze reden dat zij het stokje overdraagt aan haar collega Van der Woerd.

Onder de leiding van Gooijer is de partij bij de verkiezingen in 2018 naar twee zetels gegroeid. Ze vraagt veel aandacht voor ouderen en mensen die afhankelijk zijn van zorg. De gemeenteraad nam vorig jaar unaniem haar initiatiefvoorstel ‘Meer woningen voor ouderen in Delft’ aan. Gooijer staat hierom bekend als het sociale geweten van de Delftse gemeenteraad.

Verkiezingen

Gooijer blijft dus wel lid maar zal niet langer leiding geven aan de tweemansfractie van de ChristenUnie. Van der Woerd zal de ChristenUnie onder meer voorbereiden op de raadsverkiezingen. Hij is daarnaast projectleider bij het innovatieve consultingbedrijf Capgemini Nederland.

Dit al gelezen? Drieduizend handtekeningen voor behoud Delftse kinderboerderij en speeltuin De Boterbloem >