Afspraken over asielopvang Delft momenteel niet haalbaar

De afspraken die dit jaar zijn gemaakt omtrent de asielopvang in Delft zijn nog niet haalbaar. Dat valt te lezen in de laatste update van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de gemeenteraad. De huidige opvanglocatie in het Manderspark blijkt nog niet geschikt te zijn voor de plannen van het stadsbestuur.
Asielopvang Manderspark | Google Maps

In mei 2023 zijn er afspraken gemaakt tussen COA, de gemeente Delft en de TU Delft (eigenaar van het terrein waarop de opvanglocatie zich bevindt). In deze afspraken staat dat het aantal bewoners wordt uitgebreid met maximaal honderd mensen. Ook mogen zij de opvang voor deze mensen maximaal met vijf jaar verlengen.

Op dit moment worden ruim 220 asielzoekers opgevangen op de bouwkavel aan het Manderspark 10. Hiervan zijn er ongeveer 170 ‘reguliere asielzoekers’ (gezinnen en alleenstaanden) en 50 AMV’ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) woonachtig in het pand. Eén van de nieuwe regels is ook dat deze groepen gescheiden worden opgevangen. Tussen de twee verschillende groepen asielzoekers bestaat namelijk kans op spanning. Dit komt doordat AMV’ers veel meer en strengere begeleiding behoeven dan de reguliere asielzoekers.

Verbeteringen aan het terrein
COA stelt dat de leefbaarheid moet worden verbeterd. Zo moet de kwaliteit van de woningen, kookgelegenheden en sanitaire voorzieningen omhoog. Maar ook de inrichting van het terrein moet worden verbeterd. Er moet bijvoorbeeld voldoende schaduw zijn, er moet meer gedaan worden aan wateroverlast en er moeten genoeg speel- en ontspanningsruimtes komen voor de bewoners.

Om te kijken wat er gedaan moet worden om de plannen van de gemeente te realiseren, heeft het COA onderzoek gedaan. Hierbij kwamen een aantal belemmeringen naar voren.

Belemmeringen
Uit het onderzoek van COA komen een aantal zaken naar voren die de uitbreiding en de herinrichting belemmeren. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op dit ene terrein de groepen te scheiden én meer asielzoekers op te vangen. De fundering van de woningen en omgevingsgeluid zijn volgens COA de belangrijkste obstakels.

De gemeente stelt ook dat de uitvoering van de beoogde plannen op deze manier niet haalbaar is. Ze draagt het COA op om ‘op zo kort mogelijke termijn met een concreet voorstel te komen voor het aanpassen van de opvanglocatie’. Op basis van dit voorstel zal verder overlegd worden.