Wat betekenen de miljoenen en miljarden investeringen van het Nationaal Groeifonds voor Delft?

Om de Nederlandse economie een impuls te geven gaat het kabinet geld uit het Nationaal Groeifonds in tien verschillende projecten steken. Het gaat dan om een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard. Het kabinet wil het geld onder meer steken in de quantumtechnologie en in een viersporige treinverbinding tussen Delft en Schiedam. En dat is goed voor onze stad!

Met het Groeifonds investeert het Rijk in de bereikbaarheid van Delft, door het spoortraject tussen Delft en Schiedam viersporig te maken. Dit is onderdeel van de investering in een viersporige lijn tussen Leiden en Dordrecht. Het gaat hierbij om een investering van 1 miljard.

De trein een boost geven

Die vier sporen zijn meer dan welkom, zegt de Delftse mobiliteitswethouder Martina Huijsmans. "We willen in Delft 15.000 woningen erbij. Hoe houd je Delft dan bereikbaar? Door de trein een boost te geven. En dat is precies waar die vier sporen voor gaan zorgen!"

Lees ook: Gemeente Delft gaat bezuinigen om tekort van 7,7 miljoen euro sluitend te maken

Het kabinet investeert met het Groeifonds ook nog eens € 615 miljoen voor de ontwikkeling van quantumtechnologie. Delft is een wereldspeler als het gaat om quantum, met QuTech als epicentrum. Wat wil de QuantumDelta met de investering gaan doen? Concrete doelen zijn onder meer 100 nieuwe bedrijven, 2.000 wetenschappers die promoveren in de quantumtechnologie en 3 corporate labs in 2027.

Ontmoetingsplek voor onderzoekers en ondernemers

Ook komt er een 'House of Quantum' in Delft. Onderzoekers en ondernemers kunnen elkaar daar ontmoeten. "Dit is heel goed nieuws voor de bedrijvigheid van Delft", zegt Delftse economiewethouder Bas Vollebregt. "Niet alleen voor de kennisbranche, maar veel breder. Want het betekent investeringen in meer banen, meer bezoekers en meer bedrijven en dus ook meer klanten voor de horeca en detailhandel. Het biedt perspectief!"