Voedselbank Delft heeft goed nieuws en slecht nieuws

“In 2023 hebben we een daling van het aantal klanten gezien”, schrijft de Delftse voedselbank in het jaarverslag. Goed nieuws, maar de volgende zin is meteen een waarschuwing: “We denken dat die daling in 2024 tot stilstand zal komen. Onze ervaring leert dat zodra de economie begint te haperen en de werkloosheid oploopt, de aantallen klanten weer zullen toenemen.”
Logo Voedselbank

334 huishoudens maakten eind 2023 gebruik van de voedselbank in Delft en omliggende gemeenten. Dat blijkt uit het jaarverslag. Eind 2022 waren dit nog 387 huishoudens. Mogelijke verklaring hiervoor is volgens de voedselbank ‘lage werkloosheid en de financiële ondersteuning door de overheid’. 

Kinderen
Toch heeft de voedselbank dit jaar meer voedselpakketten uitgedeeld. “Deze schijnbare tegenstelling met de afname van het aantal klanten kan verklaard worden door de verdeling van het aantal ingeschreven huishoudens over het jaar heen. De daling van het aantal ingeschreven huishoudens met 14% ontstond vooral vanaf de zomer tot het einde van het jaar”, zo verklaart de voedselbank.

De 334 huishoudens bestaan in totaal uit 983 mensen. Veel van hen zijn kinderen: maar liefst 534. De voedselbank schrijft: “Wij blijven actief met allerlei acties die tot doel hebben om specifiek kinderen een steuntje in de rug te geven en wij verwijzen mensen door naar de Kledingbank, de Vakantiebank, de Non-foodbank en de Speelgoedbank.”

Toekomst
De voedselbank is ondanks de daling in het aantal huishoudens die zij bedienen bezorgd. Het jaarverlsag meldt: “Wij zien het gemiddeld aantal personen per huishouden oplopen. Dat betekent dat het aantal grote gezinnen bij ons groeit en dat weliswaar het aantal huishoudens dat wij ondersteunen daalt, maar het aantal personen stabiel blijft.”

Ook zien zij dat het aantal huishoudens in de nabije toekomst zomaar weer kan gaan stijgen: “Door de scherpe inflatie van de afgelopen jaren zien we bij onze doelgroep, maar ook bij de mensen die net boven onze norm zitten, steeds grotere problemen om de eindjes aan elkaar te knopen.”