Verbouwing Reinier de Graaf- en Juniusbuurt: dit zijn de plannen

‘De Kop van de Buitenhof’, zo noemt de gemeente het gebied dat wordt gevormd door het Reinier de Graaf ziekenhuis, het Bethelpark en de Juniusbuurt. Dit gebied staat voor ingrijpende veranderingen. Grote delen van deze buurt gaan op de schop en de gemeente heeft nu een ‘masterplan’ voor wat er moet komen.

Boven: voorbeelduitwerking vernieuwing Kop van Buitenhof | Bron: Masterplan Kop van de Buitenhof / Onder: zicht op de Juniusbuurt nu | Bron: Google Earth
 
Onderdeel van dit plan is dat er veel huizen bijkomen in dit gebied. In het masterplan, dat voor de gemeente is opgesteld door ‘Urhahn stedenbouw & strategie’ staat dat er ‘ruimte is om tenminste 800 woningen toe te voegen’. Deze woningen komen bovenop in de voorbije jaren al toegevoegde woningen. In het plan staat verder dat de helft van de woningen in deze wijk ‘betaalbaar’ moet zijn. Dit houdt in dat het onder sociale huur, middenhuur of koop onder 390.000 euro moet vallen. Ook staat er in de set van eisen dat slechts 15 procent sociale huur hoeft te zijn. 

 

Wegwerkzaamheden 
Niet alleen de woningvoorraad staat voor een ingrijpende verandering. Ook aan de wegen gaat gewerkt worden. Zo moet de Prinses Beatrixlaan een ingrijpende verandering ondergaan. Deze provinciale weg had lang een belangrijke functie als verbinding tussen Delft en Den Haag. Door nieuwe snelwegverbindingen is dit echter niet meer van belang. “De verkeersintensiteit van de Prinses Beatrixlaan is vergelijkbaar met die van de Buitenhofdreef. De snelheid kan van 70 naar 50 km/u, waardoor de weg oversteekbaar wordt voor langzaam verkeer”, aldus het masterplan. Door deze nieuwe situatie ontstaat er ‘een park waaraan gewoond kan worden, met sociaal veilige fiets- en wandelroutes’. Waar deze weg nu een harde grens vormt van het westen van Delft, moet deze verandering ervoor zorgen dat dit gebied toegankelijker wordt. 

 

Een andere weg waar het nodige aan gaat veranderen is de Buitenhofdreef. Dit is nu een straat te midden van groen, waar haast geen bebouwing is te zien. Het masterplan: “Met de ontwikkeling van buurten aan weerszijden van de straat wordt de Buitenhofdreef onderdeel van de buurt. De straat blijft een groene oase met de bomen als kwaliteit. Daarbij komen woningen en het nieuwe Grotius College aan de westzijde.” Om het verkeer veilig te houden, wordt de dreef die nu twee rijbanen heeft, beperkt tot één baan: “Op de plek van de oostelijke rijbaan ontstaat ruimte voor fietser, voetganger en een wadi die bij piekbuien water kan opvangen.”  

 

Tekst gaat verder onder afbeelding.
Buurtbewoners bekijken een maquette tijdens een informatiebijeenkomst | Bron: Masterplan Kop van de Buitenhof
 
Integraal onderdeel van de wijk 
Naast deze straten zullen er ook dingen veranderd worden aan de Westlandseweg en de Pierre van Hauwelaan. Deze en de andere geplande veranderingen hebben een helder doel voor ogen: “De Kop van de Buitenhof’ transformeert van een geïsoleerde locatie tot een integraal onderdeel van de wijk.” Nu zitten deze plannen echter nog in de voorbereidende fase. Dinsdag 16 april wordt het plan besproken in een extra vergadering van de  gemeentecommissie ‘Ruimte en Verkeer’. Dit masterplan moet daarna vastgesteld worden voordat er verdere duidelijkheid kan komen over planuitwerkingen en de daarbij komende kosten. 
 
Wat de financiën betreft weten we het meest over de realisatie van twee nieuwe schoolgebouwen in dit gebied. Het gaat hierbij om nieuwe gebouwen voor het Grotius College en de Maurice Maeterlinckschool. Voor beiden heeft de gemeenteraad al investeringen toegezegd, respectievelijk 30,3 en 14,8 miljoen euro. Voor beide projecten wordt de raad echter gevraagd de bijdrage te vergroten, met 11,1 en 0,9 miljoen euro.