TU Delft verplaatst 2515 parkeerplaatsen naar zes locaties rondom de campus

De TU Delft heeft de gemeente verzocht om mee te werken aan het verplaatsen van 2515 parkeerplaatsen op de TU Delft campus. Met die verplaatsing moeten ze aan de openbaarheid worden onttrokken. Hiervoor komen nieuwe parkeerplaatsen terug, mét parkeerregulering.

De TU wil op de campus meer groen, meer ruimte en een autoluw binnengebied. Daarom moeten de over de campus verspreide parkeerplaatsen ‘verplaatst’ worden van de universiteit. Deze parkeerplaatsen zullen worden verdeeld over zes locaties aan de randen van de campus.

Verblijfsklimaat

Hierdoor ontstaat een ‘’prettiger verblijfsklimaat waar de voetganger en fietser voorrang krijgen’’. Een deel van de huidige parkeerplaatsen blijft echter behouden, deze parkeergelegenheden worden onderdeel van de parkeerregulering zoals de parkeerterreinen bij de faculteit Bouwkunde en de Aula.

De koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk wordt uitgebreid >

De resterende parkeerplaatsen worden verplaatst, hierdoor blijft het aantal beschikbare parkeerplekken gelijk. Deze plekken zijn bestemd voor medewerkers, studenten, bezoekers van de TU Delft maar ook voor bedrijven en instellingen die gevestigd zijn op de campus.

Het college van Delft wil medewerking verlenen aan het verzoek van de TU, maar alleen als dit niet leidt tot overlast in omliggende woon- en werkgebieden, zo schrijft de gemeente. In het kader van de parkeertransitie die in februari in de Wippolder werd ingevoerd, verwacht het college geen negatieve gevolgen.

Parkeeroverlast

De wijken zouden ook al beschermd zijn tegen parkeeroverlast. Op 20 april 2021 stemde het college in met het ontwerpbesluit voor het per 1 september 2021 onttrekken aan de openbaarheid van de parkeerplaatsen in het TU-gebied. Vanaf 23 april liggen de besluiten op afspraak ter inzage bij de gemeente.

Binnen zes weken (geteld vanaf 20 april) kun je mondeling of schriftelijk een zienswijze bekend maken. Dit doe je per post aan: Burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft, onder vermelding van ‘zienswijzen’.

Zeldzame bewoner in Delftse sloten moet worden beschermd >

Daarnaast organiseert de TU delft in mei in samenwerking met de gemeente een online informatiebijeenkomst over de plannen. Als je deze bijeenkomst wil bijwonen stuur dan een e-mail naar mobility@tudelft.nl, en vermeld als onderwerp ‘Infobijeenkomst parkeerregulering’. Vervolgens krijg je een uitnodiging met een toegangslink van de TU Delft zodra de datum bekend is.