Zeldzame bewoner in Delftse sloten moet worden beschermd

Hoogheemraadschap Delfland doet onderzoek naar de beschermde waterslak de platte schijfhoren. Met de uitkomsten van het onderzoek zal het Hoogheemraadschap bepalen of de bescherming van deze slakkensoort voldoende is om uitsterving te voorkomen of dat er nog extra maatregelen noodzakelijk zijn. Het leefgebied van deze zeldzame slak wordt steeds kleiner. Op dit moment komt hij nog voor in een aantal boerenslootjes in de omgeving van Delft.

Lees ook: Broedplaats moet ringslangen naar Delft lokken

In heel Europa is de platte schijfhoren een vrij zeldzame waterslak geworden, dit komt voornamelijk door het verdwijnen van zijn natuurlijke leefomgeving. Vanwege de bedreiging van deze soort wordt de platte schijfhoren beschermd via de wet Natuurbescherming. Dit betekent dat er bij waterwerkzaamheden rekening moet worden gehouden met de slak. Ook wanneer er in een watergang gemaaid wordt moeten de waterplanten voor de platte schijfhoren overeind blijven.

Om zeker te zijn dat de slak het goed heeft in ons gebied gaan ecologen van

inventarisaties uitvoeren. Dit alles moet ervoor zorgen dat de platte schijfhoren slak niet uitsterft.