Taak hoogheemraadschap verandert door toenemende droogte

“Het lijkt erop dat de droogte nog heel ver weg is (…) maar die droge periode komt er geheid weer aan.” Dat zegt hoogheemraad Manita Koop over de problemen die steeds langer wordende droge periodes met zich meebrengen. Het is belangrijk dat water wordt vastgehouden, en dat gebeurt steeds minder.
Grote Plas in het Delftse Hout | © Unsplash

“Het hoogheemraadschap is zo’n 800 jaar geleden opgericht voor het afvoeren van water, om te zorgen dat hier gewoon en gewerkt kon worden en dat de koeien in het land konden grazen. Maar langzaam maar zeker, met de verstedelijking en de klimaatverandering, verandert ook onze taak.” Hiermee doelt Koop op de taak van het Hoogheemraadschap van Delfland. “We zijn eeuwenlang gewend (water) weg te pompen met molens, de kades en de dijken. Maar water vasthouden, daar zijn we met z’n allen nog niet heel erg op ingesteld.”

Vanuit de waterschappen wordt echter wel het een en ander gedaan om water vast te houden, en zo droogte tegen te gaan. “Wat wij zelf doen is kleinschalige wateraanvoer uit buurwaterschappen. Wat we ook doen is water halen vanuit de kleine regenton: het Brielse Meer, of in geval van nood zelfs het IJsselmeer”, vertelt Manita Koop. Al is er in droge periodes volgens haar veel verzilting, waardoor het belangrijk is dat ook particulieren en gemeentes meehelpen met het opvangen van water.

Tegelwippen
Koop vertelt dat het vasthouden van water steeds beter gaat. Op steeds meer plekken worden tegels weggehaald. Mensen met bestraatte tuinen halen steeds vaker tegels weg, al dan niet aangespoord door een evenement, of ze plaatsen een regenton in de tuin. Koop geeft aan het te snappen dat mensen niet per se hun tuin willen vergroenen: “Ik snap dat mensen hun scooter in de tuin willen zetten en ruimte willen hebben voor een tuinset, daar heb je tegels voor nodig. Maar je kan ervoor kiezen de helft van de tuin groen te maken.”

Ook publieke plekken worden steeds vaker groen gemaakt. Zo is bijvoorbeeld de Bagijnhof een tijd terug van een grote geasfalteerde parkeerplaats verbouwd tot een groene speeltuin, iets wat resulteerde in een nominatie voor de Le Compteprijs.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Bagijnhof in de huidige staat | © Koos Bommelé

Onderzoek
Verder wordt bij de TU Delft veel geëxperimenteerd met wateropvang. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde waterstraat. “Er is bij de TU Delft een ‘Green Village’, dat is een soort regelvrije zone.(…) Daar worden allerlei experimenten gedaan door bedrijven en startups om te kijken hoe je in die waterstraat het water langer vast kan houden”, aldus Koop. “Dat delen we dan met verschillende gemeentes, waaronder Delft. In Delft wordt nu al steeds meer gedaan om water vast te houden, bijvoorbeeld door het afkoppelen van riolering.”

Luister hier naar het hele interview.