(VIDEO) Prijs voor de meest ‘verfraaide’ plek van Delft

Ieder jaar reikt historievereniging Delfia Batavorum de Le Comteprijs uit voor de beste verfraaiing van het Delftse stadsbeeld. De inzendingen worden beoordeeld door de Le Comte commissie. Alles kan, zo lang de verfraaiing maar een positieve bijdrage levert aan het Delftse stadsbeeld. Omroep Delft verslaggever Willem de Bie spreekt twee leden van de Le Comte commissie over de nominaties van dit jaar.

Gertjan van der Harst en Wim Weve zijn beiden lid van de Le Comte commissie. Dit jaar waren er zeven inzendingen. Slechts vijf daarvan komen in aanmerking voor de prijs. “We zien dat de verfraaiingen die langskomen bestaan uit gevelstenen en uithangborden, maar ook uit muurschilderingen of standbeelden. Alles kan”, aldus Weve.

Van der Harst legt de gang van zaken bij de prijsuitreiking uit: “We hebben als commissie zeven aanmeldingen gehad. Deze hebben we beoordeeld en daaruit zijn vijf nominaties gerold. Die sturen wij door naar het bestuur van Delfia Batavorum. Zij reiken vervolgens de prijs uit.”

Nominaties
Welke verfraaiingen zijn er dit jaar genomineerd? Hieronder een lijstje op willekeurige volgorde:

- De Bagijnhof. Dit hofje is onlangs heringericht tot een groene speeltuin. Waar voorheen een parkeerplaats te vinden was, is dit hof nu een plek waar kinderen kunnen spelen en dat tegelijk een rol speelt in de waterberging aldaar.

- Mirá Mi. Een muurschildering in de wijk Buitenhof. Dit kleurrijke werk staat op de kop van één van de flatgebouwen aan de Chopinlaan. Het staat volgens Glenn Weisz van stichting CANIDREAM voor ouders die hun kinderen niet meer kunnen zien. De muurschildering was onlangs genomineerd voor beste muurschildering ter wereld, maar viel hierbij buiten de boot.

- Toegangspoorten Poortmeesters, een nieuwbouwcomplex in de Spoorzone. Deze toegangspoorten zijn met Delftsblauw keramiek bekleed. Dit zorgt voor een fraaie entree naar het binnengebied van dit complex.

- Nieuwbouw bij voormalig Pastoor van Arskerk. De kerk in de oude Ministerswijk in het noordoosten van Delft heeft plaatsgemaakt voor nieuwbouwhuizen. Wat deze plek genomineerd maakt, is het feit dat de betonconstructie van de kerkzaal er nog staat. Deze vormt een cirkelvormige constructie rondom de nieuwbouwhuizen.

- Muurschildering Antoni van Leeuwenhoek. Een schilderwerk op een muur bij basisschool De Oostpoort. Deze school staat op de plek waar het geboortehuis van Van Leeuwenhoek heeft gestaan. Het schilderwerk laat een kind zien die verwonderd door een microscoop kijkt. Antoni van Leeuwenhoek heeft in de zeventiende eeuw een manier gevonden om microscooplenzen te verbeteren en versterken. Door deze uitvinding wordt hij de ‘vader van de microbiologie’ genoemd.