Stadsgesprek over laaggeletterdheid in Delft

Op vrijdagmiddag 29 maart om 16.00 uur in OPEN aan het Vesteplein 100, gaat het in De Staat van Delft over laaggeletterdheid. Ongeveer 4000 volwassen Delftse inwoners zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. In De Staat van Delft, het journalistiek stadsgesprek, buigen Rowdy Lagraauw (directeur van Stanislas vmbo mavo Delft), Janine Jongen (programmamanager basisvaardigheden DOK) en Ester van der Wiel (Regiomanager Zuidwest Stichting Lezen en Schrijven) zich over de oorzaken en gevolgen van laaggeletterdheid en de mogelijke oplossingsrichtingen. Taalambassadeurs vertellen hun ervaringen. U bent van harte welkom om mee te praten: vrijdag 29 maart, 16.00 uur in OPEN, Vesteplein 100. Toegang is gratis.
Voxpop-reporter Julia Jouwe in gesprek met taalambassadeurs Leo en Corina

In Delft is 12% van de inwoners laaggeletterd, blijkt uit onderzoekgegevens van Stichting Lezen en Schrijven. Deze mensen hebben onder meer moeite met het begrijpen van schriftelijke informatie, het invullen van formulieren en het voorlezen aan kinderen.

Veel laaggeletterden kampen met problemen op allerlei levensgebieden. Uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven blijkt dat ze meestal een lager inkomen hebben dan niet-laaggeletterden. Ook leven ze vaker in armoede en hebben ze vaker een slechte gezondheid. Daarnaast vinden de meeste laaggeletterden het moeilijk om mee te doen in onze steeds ingewikkelder samenleving. Ze doen minder vaak vrijwilligerswerk en hebben het gevoel geen politieke invloed uit te kunnen oefenen. Laaggeletterdheid wordt vaak generatie op generatie overgedragen, blijkt uit gegevens die de Stichting Lezen en Schrijven heeft verzameld. Er blijkt een direct verband te bestaan tussen laaggeletterdheid bij ouders en lees- en schrijfproblemen bij hun kinderen.

Eén op de drie jongeren is laaggeletterd
De afgelopen decennia is er veel aandacht gekomen voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Toch neemt het probleem toe. Dat komt volgens de Stichting Lezen en Schrijven door drie oorzaken. De eerste is de vergrijzing. Naarmate mensen ouder worden, verliezen zij een beetje van hun taalvaardigheid. Daarnaast komen er steeds meer mensen naar Nederland die ook in hun eigen land laaggeletterd zijn. Bovendien stijgt het aantal jongeren dat met te weinig taalvaardigheden van school komt. Dat laatste wordt bevestigd door het vorig jaar gepubliceerde PISA-rapport. Opvallend is dat één op de drie vijftienjarige leerlingen moeite heeft met lezen.

De Staat van Delft - vrijdag 29 maart, 16 uur, OPEN.
Ongeveer 4000 volwassen Delftse inwoners zijn laaggeletterd. Wat zijn de oorzaken van deze laaggeletterdheid? Wat zijn de gevolgen? En wat is volgens u de juiste aanpak? Taalambassadeurs, mensen uit het onderwijs en beleidsmakers gaan met elkaar en u in gesprek. Laat ook uw stem horen. Kom en spreek mee!
Hét stadsgesprek

In De Staat van Delft (DSVD), hét stadsgesprek, praten we over actuele onderwerpen die spelen in onze stad. We gaan in gesprek met Delftenaren en stellen kritische vragen aan politici en beleidsmakers. DSVD verbindt en inspireert inwoners van de stad, laat tegenverhalen horen en betrekt groepen in de stad die zich minder gehoord voelen bij de politieke en maatschappelijke discussies. Iedere editie gaat de redactie vooraf de stad in om Delftenaren naar hun mening te vragen: de Vox pop. Er is live muziek door een Delftse artiest en soms een scherpe column.