‘Rode Loper’ nog altijd toneel van gevaarlijke situaties

Het autoluwe gebied vlak naast de Markt zorgt al enige tijd voor verwarring. Voetgangers, fietsers en ontheffingshouders gebruiken allemaal dezelfde gedeelde ruimte. Dit leidt zo nu en dan zelfs tot gevaarlijke situaties. De gemeente is bewogen om een verkeersveiligheidsonderzoek te doen naar de ‘Rode Loper.’

Belangenverenigingen van de binnenstad hebben samen met de Delftse tak van de Fietsersbond aangedrongen op het onderzoek, wat uiteindelijk is uitgevoerd door DTV Consultants. Hieruit bleek dat er een hoop met mis is in dit deel van de binnenstad. Naast een aantal zaken waar de gemeente direct invloed op kan uitoefenen, zoals bebording en duidelijkere scheiding van stoep en straat, blijkt dat er ook naar de weggebruikers gekeken moet worden.

Zo wordt er, bijvoorbeeld, op de Oude Langendijk, regelmatig tegen het verkeer ingereden door winkelleveranciers. Ook wordt er vaak te hard gereden. Een oplossing zou zijn om de zone van ‘autoluw’ naar ‘autovrij’ te maken. Ook kan er gekeken worden naar het ‘verplaatsen van de laad- en losplaatsen.’ Volgens het onderzoek kan er dan beter worden gehandhaafd op foutparkeerders, een ander probleem wat wordt veroorzaakt door mensen zelf. Kortom: er moet nog een hoop gebeuren.

Dit betreft slechts een aantal voorbeelden. Klik hier voor het gehele onderzoek.