Podcast 'Delfts Kwartiertje': nieuwe stappen in coalitieonderhandelingen, formateur bekend

De Delftse formatiegesprekken zijn inmiddels op gang gebracht. Vorige week benoemde de grootste partij STIP een formateur. Huri Sahin (GroenLinks) krijgt de eer om op basis van het advies van de verkenner een coalitie te vormen samen met STIP, D66, GroenLinks, de PvdA én de Christenunie. In de podcast ‘Delfts Kwartiertje’ denkt Hart voor Delft-fractievoorzitter Bram Stoop er het zijne van: ‘Dit kunnen ze niet maken naar de stad toe’, vertelt hij in de podcastaflevering.

Formateur Sahin (GL) heeft een brede geschiedenis in de politiek. Twaalf jaar lang was zij raadslid in Zoetermeer, zat zij daarnaast twee jaar in de Provinciale Staten en is zij eveneens kort wethouder geweest in Zoetermeer op Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid. ‘Dat kan een stempel drukken op de onderhandelingen’, legt oud-raadslid Boris van Overbeeke (D66) uit in de podcast ‘Delfts Kwartiertje’.

Alle wethouderskandidaten bekend
Naast het aanstellen van een formateur, zijn inmiddels ook alle ‘poppetjes’ bekend die zitting moeten nemen in het te vormen stadsbestuur. Vorige week maakte de ChristenUnie namelijk als laatste partij bekend dat oud-raadslid Joëlle Gooijer als wethouderskandidaat naar voren wordt geschoven.

Precies die laatste aanstelling laat veel overlap tussen de onderhandelende partijen zien, zowel in expertise van wethouderskandidaten als onderwerpen die op tafel liggen. ‘Gooijer (CU) is iemand die in het verleden de woordvoerder was op het sociaal domein binnen haar partij’, legt de oud-politicus uit. ‘Ook Karin Schrederhof heeft die portefeuille deels in haar expertisepakket. Daar zal worden gekeken naar wie op welke plek terecht komt.’

Naast Gooijer (CU) zijn Frank van Vliet (GroenLinks), Martina Huijsmans (D66), Karin Schrederhof (PvdA) én Maaike Zwart (STIP) aangesteld als wethouderskandidaten bij de verschillende partijen. Zij zullen samen met de fractievoorzitters gaan onderhandelen waar het naartoe moet in het coalitieakkoord.