Particuliere schenking van € 10 miljoen voor verbouwing Museum Prinsenhof Delft

Door: Bart Jutte

De gemeente Delft krijgt een zeer grote schenking van € 10 miljoen voor Museum Prinsenhof Delft. De gift komt van de Delftse familie Vlek. Het geld komt als geroepen voor de gemeente, die grote moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.   

Begin dit jaar werd duidelijk dat de financiën van de gemeente Delft er bijzonder slecht voor staan. De gemeente kwam onder toezicht van de provincie Zuid-Holland en moest een financieel herstelplan inleveren. Hiermee kwamen ook de dure verbouwingen onder vuur te liggen. Zo ook die van Museum Prinsenhof.

Stoute schoenen
Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft daarop de stoute schoenen aangetrokken. Vanaf maart benaderde zij vermogende inwoners van Delft met de vraag om een bijdrage leveren aan dit historische project. Na een flink aantal telefoontjes en gesprekken trof zij doel. Eind mei werd de deal met de familie Vlek beklonken in een gesprek met de burgemeester en Bas Vollebregt, de verantwoordelijke wethouder. 

Het geld is specifiek bestemd voor museumgebouw zelf. Dit kampt met achterstallig onderhoud en de zalen zijn ongeschikt om kostbare kunstwerken zoals schilderijen tentoon te stellen. De laatste grote renovatie aan het Prinsenhof werd meer dan 70 jaar geleden uitgevoerd.

28 miljoen in totaal

De familie Vlek wil met de schenking van € 10 miljoen de museale functie van het Prinsenhof voor de toekomst garanderen. Daarnaast wil de familie bijdragen aan het versterken van de beleving van de ruimte in en rondom het gebouw, waaronder de tuin. De schenking komt boven op de reservering van 18 miljoen van de gemeente. Bij positieve besluitvorming door de raad ontstaat een budget van € 28 miljoen.

Besluit op 15 juli

De gemeenteraad besluit op 15 juli of de gemeente over kan gaan tot de renovatie. Het college stelt voor om het ontwerpteam onder leiding van architectenbureau BiermanHenket te laten beginnen – en daarmee de formele start te maken met de restauratie en versterking van het Prinsenhof. Als de raad positief besluit, kan de ontwerpfase in 2021 beginnen. 

Burgemeester en directeur Museum Prinsenhof blij

Het college van burgemeester en wethouders is zeer verheugd met de schenking. “De gift getuigt van een grote en warme betrokkenheid bij Delft en bij het voor vele Delftenaren zo belangrijke monument”, zegt Marja van Bijsterveldt. “Wij zijn de familie Vlek buitengewoon dankbaar voor deze prachtige gift. Hiermee krijgt de stad een grote steun in de rug om nu, na vele jaren, de renovatie en versterking van het Prinsenhof ter hand te nemen.” 

Lees ook: 37 miljoen voor renovatie Prinsenhof? >

Ook directeur Janelle Moerman van Museum Prinsenhof Delft is blij. “De schenking van de familie Vlek is een essentiële impuls voor de verbouwings- en vernieuwingsambities van het museum en de belevingswaarde voor Delftenaren. Wij zijn de familie zeer erkentelijk voor dit ongekend genereuze gebaar. Hiermee kan het museum ook voor toekomstige generaties zijn belangrijke culturele, verbindende, educatieve en economische rol in de stad blijven spelen,” aldus Moerman.

Ook andere partijen

De komende tijd benadert de gemeente ook andere overheden, instellingen, fondsen en particulieren om een bijdrage te leveren aan de verbouwing en vernieuwing van Museum Prinsenhof Delft. De verwachting is dat met een positief besluit in de gemeenteraad en daarop volgend een concreet ontwerp de kans op aanvullende financiële bijdragen verder toeneemt. 

Lees meer: Stadsbestuur wil beginnen met ontwerpfase Prinsenhof >

Familie Vlek en Delft

De familie Vlek is sinds 1855 met Delft verbonden en verkreeg bekendheid met de Vlek-jenever. Eind 19e eeuw was de familie betrokken bij de oprichting van het Sint Hippolytusziekenhuis, dat nu tot het Reinier de Graaf Gasthuis behoort. Latere generaties speelden een rol bij de stichting van twee scholen, onderdeel van het huidige Stanislas College. De heer Ruud Vlek heeft verschillende ondernemingen geleid en is medeoprichter van beurshandelaar Optiver. Tegenwoordig steunt de familie via Stichting de Lichtboei goede doelen. Met de schenking aan Museum Prinsenhof Delft wil de familie haar band met Delft benadrukken.