Stadsbestuur wil beginnen met ontwerpfase Prinsenhof

Het college van B&W van Delft wil een volgende stap zetten in het renovatie project van Museum Prinsenhof. Om een ontwerp te laten maken voor het renoveren en restaureren van het monumentale complex vraagt het stadsbestuur de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase.

Museum Prinsenhof
Foto: Frans van Rijnswou

Eerste berekeningen laten zien dat het behoud van het complex, met daarin Museum Prinsenhof Delft, een investering van circa 37 miljoen vraagt. Het grootste deel daar van 30 miljoen euro is nodig om het Prinsenhof voor het publiek toegankelijk te houden. Zeven miljoen euro is nodig om het museum geschikt te maken voor de eisen van deze tijd.

Definitief ontwerp eind 2022 gereed
Zodra de gemeenteraad deze investering goedkeurt, krijgt een ontwerpteam de opdracht om het programma van eisen uit te werken in een voorontwerp. Dit ontwerp moet passen in het perspectief dat de werkgroep Prinsenhofgebied vorig jaar heeft opgesteld. Ook zorgt het team voor opties om het ontwerp eventueel eenvoudiger te maken. Hierdoor houdt de gemeenteraad de mogelijkheid om te bepalen welk bedrag de gemeente uiteindelijk gaat investeren. In de loop van volgend jaar is het voorontwerp klaar. Eind 2021 besluit de raad over de financiële kaders en het budget voor de volgende fase: het maken van een definitief ontwerp. Volgens de huidige planning is het definitief ontwerp eind 2022 gereed.