Oliegiganten niet welkom bij Delft Career Days

Shell, BP, ExxonMobile en Total zijn dit jaar niet welkom bij Delft Career Days. Tijdens deze dagen kunnen studenten kennis maken met verschillende bedrijven, om zich te oriënteren op stage- of werkplekken. Actiegroep ‘End Fossil Occupy’ ziet dit als een succes voor hun groep.
Eerdere demonstratie van Occupy | Foto: Gitta Fleuren

Een woordvoerder van Occupy onderstreept het belang van het uitsluiten van de in zijn ogen fossiele bedrijven: “We kunnen als universiteit zelf beslissen wie we een podium geven." Hij noemt het besluit van de organisatoren dan ook “een stap in de goede richting.”

Organisatie Delft Career Days
De organisatoren van Delft Career Days ontkennen echter dat protesten van Occupy invloed hadden op de beslissing deze grote bedrijven dit jaar niet uit te nodigen. Een woordvoerder zegt: “vanuit studenten is er de behoefte is om duurzame bedrijven te leren kennen, en wij hebben daarom gekozen om duurzame bedrijven meer ruimte te geven op de beurs.” Bovendien zegt hij: “Wij besloten dit al in midden oktober, terwijl we Occupy pas 2 weken geleden spraken.”

Hierbij geeft hij aan dat het niet uitgesloten is dat bedrijven als Shell in de toekomst wel weer uitgenodigd worden. Hij zegt: “Delft Career Days worden georganiseerd door een studentenbestuur. Volgend jaar zitten er andere mensen in het bestuur. Zij kunnen op dat moment hun eigen afweging maken.”

Shell
Shell is echter niet blij met de situatie. “Het is zorgelijk dat de organisatie van Delft Career Days bepaalde bedrijven uitsluit. Ze ontnemen studenten daarmee de kans om in gesprek te gaan en zelf een oordeel te vormen voor welk bedrijf ze in de toekomst mogelijk zouden willen werken”, zo reageert een woordvoerder van Shell op het besluit van de organisatie van deze Delft Career Days.

Het bedrijf ontkent ook überhaupt een ‘fossiel bedrijf’ te zijn. Naast dat studenten een keus wordt ontnomen, schrijft de woordvoerder: “Ook belemmeren ze hiermee de energietransitie door de grootste investeerder daarvan in Nederland uit te sluiten. Shell steunt de doelen van het Parijs akkoord en we zullen ons blijven inzetten om ook met studenten en universiteiten te werken aan oplossingen voor de energietransitie.”

Nieuwe demonstraties
Occupy reageert: “Studenten kunnen nog steeds zelf een oordeel vormen en hebben Delft Career Days niet nodig om te bepalen wat ze van Shell vinden.” Occupy wil tevens dat de organisatoren een stap verder gaan dan ze nu doen: “We gaan wellicht toch weer demonstreren. Er zijn namelijk nog steeds veel bedrijven bij deze dagen, die een kleinere naam hebben, maar net zo hard in de fossiele industrie zitten.”

Over het feit dat een volgend bestuur een andere afweging kan maken zegt de woordvoerder van Occupy: “Dit is niet goed. Het proces is nu niet democratisch. De enige manier om invloed uit te oefenen op dit proces is door te demonstreren. Wij willen dat er ook voor de langere termijn oplossingen komen. Wij zulllen dan ook druk op de ketel blijven zetten.”