Delftse ondernemers trekken aan de bel bij gemeenteraad over nieuwe studentenflats

Delftse ondernemers hebben afgelopen donderdag 15 april aan de bel getrokken over de komst van studentenflats aan de Balthaser van der Polweg en de Korvezeestraat. Ze zijn bang dat deze toekomstige bewoners zullen klagen over de overlast van hun bedrijven, wat volgens hen een gevaar kan zijn voor de bedrijfsvoering.

Het leek een gedane zaak: het plan voor nieuwe studentenhuisvesting aan Balthasar van der Polweg-Korvezeestraat. Maar toen vier insprekers namens diverse ondernemingen hun verhaal kwamen doen, werd de toekomst van deze studentenflats plots onzeker.

Verbazing

Het plan dateert al uit 2013, een woongebouw van DUWO waarin 136 studenten gehuisvest kunnen worden. Hoognodig aan gezien heel Nederland kampt met een enorm woningtekort. De fractievoorzitters reageerden dan ook positief en 1 oktober 2020 werd de ontwerpverklaring voor het woongebouw vastgesteld als hamerstuk.

Brand op woonboot Nieuwe Plantage Delft >

Toch zijn niet alle Delftenaren blij met het plan. De huidige ondernemers in het Schieoevers gebied zijn namelijk bang dat de studenten gaan klagen over hun bedrijven die in hetzelfde gebied staan als de toekomstige woningen. Ook benadrukten zij tijdens de vergadering dat zij nu pas op de hoogte zijn gesteld over de plannen van de gemeente.

De ondernemers spraken onder meer hun verbazing uit over het feit dat de gemeente werkt aan integraal plan voor de Schieoevers waarbij nieuwe milieumetingen ervoor moeten zorgen dat de toekomst van de huidige bedrijven op de Schieoevers verzekerd is.

Voorstander

Het probleem voor de ondernemers is hierbij echter dat voor dit bouwplan van DUWO gebruik wordt gemaakt van oude cijfers. Hierdoor kunnen de toekomstige bewoners gaan klagen over de bedrijven in de buurt en komt – naar hun zeggen – de bedrijfsvoering mogelijk in gevaar.

Daarom riepen de insprekers de commissie op om te wachten met het besluit en de nieuwe milieumetingen van de Schieoevers mee te nemen in het bouwplan van DUWO. Deze zorgen zouden nieuw geweest zijn voor de commissie, zo staat in het verslag van de vergadering.

Museum Prinsenhof opent drie dagen de deuren voor een pilot >

De ChristenUnie liet weten de zorgen van ondernemers te delen en de SP meldde geschrokken te zijn dat de insprekers overvallen leken door het plan. Hart voor Delft benadrukte een groot voorstander te zijn van de studentenhuisvesting op de TU-campus maar stelde ook dat dit niet ten koste mag gaan van de bestaande bedrijven op de Schieoevers.

Hobbels

Hart voor Delft steunde dan ook de oproep van de ondernemers om het bouwplan mee te nemen in de integrale ontwikkeling van Schieoevers. D66 daarentegen benadrukte het belang van het woongebouw en de impact die de uitstel van de bouw heeft voor 136 studenten die opzoek zijn naar een woning.

Ook STIP liet weten geen bezwaar te zien, maar wel verrast te zijn door de reactie van de insprekers. Wethouder Ruimtelijke ordening, Mobiliteit en Dienstverlening, Martina Huijsmans (D66), wees in haar termijn op de hobbels waar dit project sinds 2013 tegenaan is gelopen.

Ze benadrukte de herontwikkeling van de Schieoevers-noord en maakte duidelijk dat het DUWO-plan daar geen onderdeel van is. Daarnaast maakte Huijsmans ook duidelijk dat de milieucijfers die gebruikt worden gehanteerd voor de bouw van de studentenflat niet voort komen uit een milieueffectrapport voor de Schieoevers maar uit het milieueffectrapport Zuidoost.

Stomheid

Ook wees de wethouders op woningen die al in het gebied staan en dat deze woningen al dichterbij de bedrijven staan dan geplande studentenwoningen. Volgens Huijsmans heeft het bouwplan dan ook geen effect op de bedrijfsvoering van de ondernemingen in Schieoevers.

Maar de vertegenwoordiger van de Vereniging Bedrijvenkring ging niet mee in de redenatie van de wethouder en stelde ‘’met stomheid geslagen achter te blijven’’ na weerlegging van Huijsmans. De SP zag ook bij de andere insprekers de emoties van het scherm afspatten (de gemeentevergaderingen worden digitaal gehouden i.v.m. de coronamaatregelen, red.).

Tegenstrijdig

De SP overwoog dan ook een motie in te dienen. Hart voor Delft kondigde ook een motie aan. Alle fracties op D66 en STIP na gaven aan dit onderwerp mee terug te nemen om er nog uitvoeriger naar te kijken. STIP deelde echter wel het standpunt van de VVD dat de tegenstrijdige verhalen van de wethouder en de insprekers een ‘’gek beeld’’ opriepen.

Hooligans op de vuist bij Ikea Delft >

De CDA-fractie vroeg de wethouder nog naar de gevolgen voor het plan als de raad in de vergadering op 11 mei nog geen besluit neemt. De wethouder liet weten dat ze dat gaat uitzoeken en laat het op tijd de raad weten. Ook beloofde Huijsmans de fracties een uitgebreidere toelichting op de technische vragen die in de commissie werden gesteld.