Smart Makers Delft wordt een nieuwe ‘maakplaats’ voor alle Delftse leerlingen en studenten

Met het nieuwe initiatief 'Smart Makers Delft' komt er een plek waar techniek centraal staat voor alle leerlingen en studenten van het primair onderwijs tot de universiteit.

Delft staat bekend als dé stad van technologie en innovatie. Velen zullen bij deze thema’s meteen denken aan de TU Delft. Maar volgens de wethouder van Onderwijs, Jeugd, Integratie en emancipatie, Hatte van der Woude, mogen we breder denken.

Ambitie

‘’De hele onderwijskolom moet weer een volwaardige plek in Delft krijgen”, vindt Van der Woude, “Delft wil kansen voor alle jongeren, van het primair onderwijs tot de universiteit”. De onderwijswethouder maakt zich dan ook sterk voor de vorming van een ‘technologiecluster’.

Hiermee doelt ze op een netwerk van primair onderwijs, vmbo, mbo, hbo, de TU en het bedrijfsleven dat inzet op leren, innoveren én maken. Een netwerk dat volgens Van der Woude perfect past bij het karakter en de ambitie van Delft als stad van innovatie en technologie.

Documentaire over welbevinden van leerlingen Stanislascollege Krakeelpolderweg >

Het Smart Makers Delft is een initiatief van de onderwijsinstelling Lucas Onderwijs (Stanislacollege Krakeelpolderweg), ROC Mondriaan en de gemeente en straks ook het bedrijfsleven. Met als motto: ‘In Delft kun je het maken’.

Zorgtechnologie

Het initiatief vloeit voort uit de behoefte om een gezamenlijk onderwijsconcept te ontwikkelen tussen het vmbo en het mbo. Maar ook omdat er een grote behoefte is aan mbo-krachten op de arbeidsmarkt en omdat er met Smart Makers Delft een volwaardige plek komt voor het toepassen van kennis en innovatie door het maken van prototypes en het testen hiervan.

“Delft is vanouds de kweekvijver van talent. Die pioniersgeest willen we behouden. We willen ruimte geven aan denkers en doeners. Delft moet de plek zijn waar niet alleen innovaties worden bedacht, maar ook ontwikkeld, geprobeerd en gemaakt”, verduidelijkt Monique te Selle, programmamanager bij Smart Makers Delft.

Volgens Te Selle willen ze met het Smart Makers Delft programma inzetten op ‘wat past bij het karakter van Delft’. ‘’Wij willen focussen op de energietransitie, duurzaamheid, 'smart industry' en zorgtechnologie. Wellicht in de toekomst ook op quantum- en biotechnologie.”

Maakplaats

Smart Makers Delft wordt een plek waar leerlingen, studenten van andere onderwijsinstellingen (hbo en universiteit), docenten en medewerkers van bedrijven elkaar ontmoeten volgens Te Selle. Er zal gewerkt worden met moderne apparatuur en machines aan reële opdrachten.

Nederlanders schatten aandeel zonne-energie veel te hoog in blijkt uit onderzoek >

Met ‘reële opdrachten’ bedoelt Te Selle bijvoorbeeld een smart (tiny) house of een smart ziekenhuiskamer. ‘’Het nut van zo'n ‘maakplaats’ blijft niet beperkt tot het beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven kan bijvoorbeeld van de faciliteiten gebruik maken voor bedrijfstrainingen, bij- en omscholingen, in het kader van een leven lang ontwikkelen”, aldus Te Selle.

Onderwijsvisie

Daarnaast biedt het ook basisschoolleerlingen een plek om kennis te maken met de wereld van de techniek. Voor de locatie denkt de gemeente aan de Schieoevers, een gebied dat al volop in ontwikkeling is en ook dicht ligt bij de andere onderwijsinstellingen op de TU Campus.

Er zijn al concrete stappen gezet om de ‘Maakstad aan de Delftse Schie’ (de naam van het ontwikkelplan) te realiseren. In 2020 tekenden namelijk de gemeente Delft, ROC Mondriaan en het Stanislascollege Krakeelpolderweg de intentieverklaring.

De ‘SamenSlimOpen’-tool van de TU Delft zorgt ervoor dat we straks weer naar het restaurant kunnen >

‘’Nu hebben ze een gezamenlijke aanpak voor een inhoudelijke onderwijsvisie en straks ook een gezamenlijke plek. Als alles meezit kunnen we al in 2023 met de bouw starten”, aldus Te Selle.