Geld voor vier Delftse organisaties

Vier Delftse organisaties en nog een organisaties uit Pijnacker-Nootdorp hebben van het Rabobank Coöperatiefonds een financieel steuntje in de rug gekregen. Ze kregen in totaal een bedrag van 19.000 euro.

Project MARCH, Kinderacademie Delft, Stichting Move, Stichting Stunt en Ondernemersvereninging Pijnacker Centrum/Vereniging Centrum Promotie ontvingen deze donatie voor de uitvoering van een maatschappelijk project.

Met het Coöperatiefonds investeert Rabobank een deel van haar winst in lokale projecten en initiatieven. De themagroep Coöperatiefonds, bestaande uit ledenraadsleden en een aantal medewerkers van de bank, behandelt de aanvragen en toetst deze aan de criteria van het fonds.

De themagroep Coöperatiefonds heeft uit alle aanvragen dus de volgende vijf projecten gekozen:

Project MARCH

Project MARCH is een jaarlijks wisselend team van TU Delft-studenten: zij ontwikkelen een exoskelet voor iemand met een dwarslaesie. Dit jaar krijgt Koen een exoskelet. Puck Noorlag van Project MARCH zegt: ‘Project March telt dit jaar 26 studenten, en Koen is ons 27e teamlid. Voor hem wordt een exoskelet op maat gemaakt waarmee hij bijvoorbeeld kan lopen, opstaan en traplopen. Uiteindelijk willen we met Koen een wandeling door Delft maken.’

Kinderacademie Delft

Sinds dertien jaar organiseert de Kinderacademie Delft jaarlijks een lesprogramma voor kinderen uit groep 7 of 8 met een moeilijke thuissituatie. Elke zondag krijgen ze een aantal uur les, bijvoorbeeld door studenten, maatschappelijk stagiaires of oudere docenten. Erik van Tuin van Kinderacademie Delft zegt: ‘We bereiden de kinderen voor op de middelbare school door hun horizon te verbreden. Daarnaast is het leuk. En ze leren veel over zichzelf. Op die leeftijd zijn het echte ontdekkingsreizigers.’

Stichting Move

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Onder begeleiding van studenten onderzoeken de kinderen en jongeren waaraan behoefte is in een wijk; vervolgens gaan ze daar actief mee aan de slag.

Stichting Stunt

Stichting Stunt Delft heeft acht leerwerkbedrijven, zoals de houtwerkplaats, het naaiatelier en een lunchroom. Daar doen zo’n honderd deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op. De oude heftruck van Stunt kon op de nieuwe locatie niet gebruikt worden, en dus werd een nieuwe gevonden. Manager Hein Laakes: ‘We brengen onze deelnemers vaardigheden bij om kansen op een baan te vergroten; heftrucklessen kunnen daarbij zeer nuttig zijn.’

Ondernemersvereniging Pijnacker Centrum (OVPC) en Vereniging Centrum Promotie (VCP)

De OVPC en de VCP ontwikkelden een digitaal spaarsysteem voor klanten van winkels in Pijnacker en Nootdorp. De spaarpunten kunnen klanten zelf houden óf doneren aan één van de lokale verenigingen. Zo ondersteunen ze de lokale ondernemers en dragen bij aan de saamhorigheid in de gemeente.

De Rabobank en haar ledenraad zijn blij de verenigingen en stichtingen een steuntje in de rug te kunnen geven. Bent u benieuwd of u ook in aanmerking komt voor een donatie van het Rabobank cooperatiefonds, kijkt u dan voor de ctiteria op hun website.