Nieuw onderzoek TU Delft: Uber vervangt in sommige gebieden het openbaar vervoer

Uit een nieuw onderzoek van de TU Delft blijkt dat Uber niet alleen een aanvulling is op het openbaar vervoer, maar in sommige gebieden juist een concurrent blijkt te zijn.
Wetenschappers van de TU Delft hebben op basis van 3,5 miljoen gegevens uit Uber-ritten kunnen concluderen dat voor één op de vijf Uber-ritten geen haalbaar alternatief in het openbaar vervoer.
Kannibaliseren
Reizigers kiezen dus voor een Uber-rit wanneer er geen (korter) alternatief is met het openbaar vervoer. Volgens Oded Cats, universitair hoofddocent aan de afdeling Transport & Planning, is het debat al langer gaande of Uber een aanvulling is op het openbaar vervoer of juist een vervangend alternatief.
Cats zegt dat sommigen geloven dat het gebruiken van Uber een belangrijke aanjager is voor een auto-onafhankelijke levensstijl en dus het ov ten goede komt. Terwijl tegenstanders juist geloven dat services zoals Uber het openbaar vervoer kannibaliseren.
Om harde conclusies te kunnen trekken, deed de TU onderzoek naar de Uber-ritten. De studie is gefinancierd door de European Research Council en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Studies.
‘’Twee keer zo snel’’
Cats en zijn collega’s deden onderzoek in drie steden in de Verenigde Staten (New York City, Washington en Houston) en in drie Europese steden (Amsterdam, Warschau en Stockholm). In 2018 werden de Uber-reisgegevens in deze steden een maand lang geanalyseerd.
"Een belangrijke conclusie is dat tussen 1 op de 5 (in het geval van Amsterdam) en 2 op de 5 (Houston) van de Uber-reizen in deze steden geen haalbaar alternatief met het openbaar vervoer heeft", aldus Cats. Ook laat hij weten dat voor 13-36% van de Uber-reizen de reistijd meer dan twee keer zo snel is dan hun snelste tegenhanger met het openbaar vervoer.
8 keer duurder
In 9 tot 15 % van de gevallen bleek een korter alternatief beschikbaar met het openbaar vervoer. Uber is over het algemeen wel veel duurder dan het openbaar vervoer. Zo bleek in Amsterdam een Uber gemiddeld 8 keer duurder dan het gebruik van het ov.
Volgens Cats toont het onderzoek daarom aan dat mensen op basis van meer factoren dan slechts reistijd en kosten kiezen voor een bepaalde vervoerswijze.
Echter kozen alle mensen in de steekproef
wel voor Uber, vertelt Cat.
Volgens de universitaire docent kan dit worden verklaard door het feit dat klanten van Uber waarde hechten aan factoren die in deze studie buiten beschouwing zijn gelaten, zoals comfort (niet hoeven te lopen, niet hoeven over te stappen), gebruiksgemak, veiligheid en betrouwbaarheid.