Nieuw gebouw voor internationale middelbare school in Delft

In het afgelopen schooljaar 2019-2020, is Stichting Lucas Onderwijs (Stanislas) gestart met het internationaal voortgezet onderwijs: International School Delft (ISD) Secondary. Hiervoor wordt nu een nieuw schoolgebouw gebouwd. Vorige week ondertekende de gemeente Delft en Lucas Onderwijs de projectovereenkomst waarin de afspraken staan vastgelegd om het nieuwe gebouw te realiseren. 

De bijna-nieuwe internationale middelbare school verzorgd onderwijs voor leerlingen van elf tot negentien jaar en heeft momenteel vijftien leerlingen. Deze leerlingen zijn begonnen in tijdelijke huisvesting aan de Colijnlaan. In het schooljaar 2022-2023 kan er worden verhuisd naar de permanente huisvesting.

Feestelijk 

Op de nieuwe locatie kunnen 440 leerlingen onderwezen worden. De locatie die de ‘Gele Scheikunde’ heet, komt terecht op de Prins Bernardlaan tegenover het gebouw van de ISD Primary, op de campus van de TU Delft. “Het onderwijsconcept van ISD Secondary – inquiry based en future oriented – past uitstekend bij het gebied ‘Gele Scheikunde’. Met de overeenkomst ligt er een mooie basis voor de nieuwbouw”, zegt Ewald van Vliet tegen de gemeente Delft. Van Vliet is de voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs.

Wethouder Hatte van der Woude van onder andere onderwijs, is blij met de mijlpaal: “Een feestelijke ondertekening was helaas niet mogelijk door COVID-19. Maar we kijken als gemeente uit naar de nieuwbouw en het slaan van de eerste paal voor de ISD Secondary.”

Lees ook: Smart Makers Delft wordt een nieuwe ‘maakplaats’ voor alle Delftse leerlingen en studenten >

Sterk

Volgens de gemeente Delft is er behoefte aan het internationaal onderwijs in Delft: ‘’Delft heeft een gevarieerde en internationale gemeenschap. Veel internationaal georiënteerde instellingen, waaronder de Technische Universiteit, en bedrijven met hun hoofdkantoren zijn in Delft en omgeving gevestigd’’, aldus de gemeente. Sinds 2014 heeft Delft al wel een internationale basisschool: International School Delft (ISD) Primary van de Laurentius stichting.

Volgens de gemeente vestigt een toenemend aantal internationale bedrijven en organisaties zich in Nederland. En meer dan de helft van deze internationale werknemers zou de keus om zich in Nederland te vestigen sterk laten afhangen van de beschikbaar van internationaal onderwijs.

Belastingparadijzen

Dat een toenemend aantal bedrijven zich vestigt in Nederland hangt mogelijk samen met de vierde plek die Nederland toegewezen kreeg in de Corporate Tax Haven Index. Dit betekent dat van de zeventig onderzochte landen Nederland op plek vier van belastingparadijzen staat. 

Lees ook: Universitaire docenten roepen pensioenfonds ABP op om te stoppen met investeren in fossiele brandstoffen >

Volgens Tax Justice, die de resultaten van de Corporate Tax Haven Index publiceerde, ontwijken vooral bedrijven belasting in Nederland. Het zou hierbij gaan om een bedrag van 26,6 miljard dollar. Samen met het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zweden is Nederland volgens Tax Justice verantwoordelijk voor bijna de helft van alle winstbelastingontwijking van bedrijven. 

Transparantie

Om het Nederlandse ‘belastingparadijs’-klimaat aan te pakken is er een brede coalitie van maatschappelijke organisaties een manifest begonnen met concrete voorstellen om belastingontwijking aan te pakken. Ook moet Nederland volgens het manifest stappen zetten om haar rol als doorsluisland te beëindigen en moet er gewerkt worden aan meer transparantie. Het manifest is door vijf politieke partijen (CU, GL, PvdA, PvdD en SP) ondertekend.